Krajské zastupiteľstvo rokovalo prvýkrát v tomto roku

Publikované: 27.01.2021/ Aktualizované: 22.02.2022

Prvé zasadnutie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja v roku 2021 sa uskutočnilo v stredu 27. januára prostredníctvom videokonferencie. Poslanci schválili strategicko-plánovacie dokumenty v oblasti rozvoja kraja, čerpania eurofondov i udržateľnej mobility, ako aj možnosť župy požiadať o milión eur z Integrovaného regionálneho operačného programu na zmiernenie vplyvu pandémie ochorenia Covid-19.

Krajské zastupiteľstvo rozhodlo aj o zavedení motivačného programu na prilákanie nových a mladých lekárov do kraja. Až 400 tisíc eur je určených na poskytovanie príspevkov s cieľom systémovo zvýšiť počet všeobecných lekárov pre deti, dorast a dospelých, s nedostatkom ktorých župa dlhodobo zápasí. „Som veľmi rád, že poslanci svojim dnešným rozhodnutím otvorili cestu pre zvyšovanie dostupnosti a zlepšovanie kvality zdravotnej starostlivosti pre našich obyvateľov prostredníctvom poskytovania dotácií. Napríklad, ak sa začínajúci všeobecný lekár rozhodne pre založenie ambulancie ‚na zelenej lúke', bude môcť od nás získať dotáciu až do 20 tisíc eur z celkovo 400-tisícového balíka,“ povedal v tejto súvislosti trnavský župan Jozef Viskupič. Viac na: https://www.trnava-vuc.sk/ aktuality/zupa-ide-riešit-nedostatok-lekarov-zavadza-motivacny-program.

Predmetom rokovania boli aj dotácie poskytované z rozpočtu župy. „Pol milióna eur sme rozdelili medzi 19 úspešných uchádzačov o dotáciu z výzvy určenej na podporu cestovného ruchu a regionálneho rozvoja. Som presvedčený, že to bude rozvojový impulz v správnej chvíli,“ uviedol Jozef Viskupič s tým, že hodnotiaca komisia posudzovala 112 žiadostí o celkovo 3,5 milióna eur. Dotáciu napokon získalo napríklad Domka – Združenie saleziánskej mládeže, ktoré v Trnave vytvorí komunitnú obývačku. Župa prispeje aj na obnovu vstupu do národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne združením SEPTIMAVIA. Z iniciatívy združenia Nature Photo vznikne oddychový ostrovček pre peších a cyklistov v obci Baka v okrese Dunajská Streda. Zoznam všetkých projektov je zverejnený na úradnej tabuli..

„V prípade súčasne otvorených výziev sme sa rozhodli predĺžiť termín podávania žiadostí o dotácie. Organizácie a obce tak budú môcť podať dve žiadosti o finančnú podporu zo 600-tisícového balíka až do 5. marca tohto roka,“ doplnil trnavský župan.

Z rozpočtu župy budú podporené aktivity a rozvoj kraja v oblasti kultúry, športu, sociálnej starostlivosti a zdravotníctva. Podávanie žiadostí je plne elektronické, pričom obce a mestá sa o podporu môžu premiérovo uchádzať aj prostredníctvom formulára na stránke Dátového centra obcí a miest (DCOM). Viac na https://www.trnava-vuc.sk/aktuality/na-podanie-ziadosti-o-dotacie-ostavaju-dva-tyzdne.

Vyhlásené bude aj 33. kolo obchodnej verejnej súťaže, v ktorom sa župa opakovane pokúsi predať súbory nehnuteľností v Hornom Bare, Voderadoch a Zemianskych Sadoch. Kúpnu cenu môžu záujemcovia navrhnúť do 15. hodiny 1. marca 2021. Naopak, župa sa ako účastník zapojí do ponukového konania na kúpu areálu v Senici. Presťahovať by sa do neho mala tamojšia filiálka Správy a údržby ciest TTSK, ktorá aktuálne sídli v neadekvátnych priestoroch v centre mesta.

Poslanci tiež odsúhlasili štatút Rady partnerstva, ktorá bude rozhodovať o uprednostňovaní spolufinancovania jednotlivých projektov z eurofondov v programovom období rokov 2021 až 2027. Ich zoznam bude vytvorený v rámci prípravy programu  hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja kraja na obdobie rokov 2022 až 2030, ktorého zadávací dokument, takzvanú vstupnú správu, zastupiteľstvo podobne schválilo. Viac na: https://www.trnava-vuc.sk/aktuality/rada-partnerstva-schvalila-vstupnu-spravu-phrsr-2022-2030.

Doprava v kraji bude v horizonte roku 2050 rozvíjaná podľa Plánu udržateľnej mobility, ktorého súčasťou je aj Plán dopravnej obslužnosti. Tie sú základným predpokladom rozvoja verejnej, individuálnej, cyklistickej a nemotorovej dopravy v Trnavskom kraji. Obsahujú odporúčania na realizáciu veľkých investičných projektov, zatraktívňovanie cestovania prímestskou autobusovou dopravou, ochranu životného prostredia a celkové zvyšovanie kvality života obyvateľov. Dokumenty vznikali participatívnym spôsobom a boli verejne prerokované 30. júna 2020. Viac na: https://www.trnava-vuc.sk/aktuality/zupa-ma-plan-rozvoja-dopravy-do-roku-2050.

Župa a stovka jej organizácií začne uplatňovať politiku života bez odpadu (tzv. zero waste), čo sa týka plastov. To znamená, že plastové fľaše a poháre budú nahradené sklenenými alebo, že budú nakupované bezobalové čistiace prostriedky. Viac na https://www.trnava-vuc.sk/aktuality/v-zivote-bez-odpadu-chce-ist-trnavska-zupa-vzorom.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW