Krajskí poslanci schválili rozdelenie financií z dotačných schém. Župa požiada o financie na rekonštrukciu mosta pri obci Veľké Úľany.

Publikované: 18.05.2023/ Aktualizované: 19.05.2023

Poslanci Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja na 5. riadnom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo v stredu 17. mája 2023 schválili predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške 1,7 milióna eur, ktorý župa využije na rekonštrukciu mosta cez potok Čierna voda. Schválili aj predloženie žiadosti o poskytnutie finančnej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) na vybudovanie Špecializovaného zariadenia sociálnych služieb v Moravskom Svätom Jáne.

„Pokračujeme v rekonštrukciách ciest a mostov na území kraja. S krajskými poslancami sme schválili podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu viac ako 20 metrového mosta cez potok Čierna voda pri obci Veľké Úľany, ktorý je v havarijnom stave. Ak so žiadosťou uspejeme, pustíme sa do ďalšej komplexnej rekonštrukcie mosta, ktorý zbúrame a nanovo postavíme,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že aktuálne v kraji prebieha komplexná rekonštrukcia aj na moste pri Šoporni ako aj v Horných Orešanoch.

Župní poslanci odsúhlasili predloženie žiadosti o poskytnutie finančnej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) na vybudovanie Špecializovaného zariadenia sociálnych služieb v Moravskom Svätom Jáne vo výške maximálne takmer 3,4 milióna eur. Zvyšok výdavkov projektu v objeme necelých 2 a pol milióna eur bude financovaný z rozpočtu kraja. Výstavba špičkového zariadenia sociálnych služieb s kapacitou pre 40 klientov začala uplynulý mesiac, pričom by stavebné práce mali trvať osemnásť mesiacov.

Súčasťou zasadnutia bolo aj schválenie rozdelenia financií z dotačných schém pre rozvoj organizácií, obcí a miest, ale aj regionálny rozvoj v celkovom objeme 1,1 milióna eur. V rámci podpory aktivít organizácii na území kraja poslanci schválili 314 z 491 predložených žiadostí v celkovom objeme 450-tisíc eur. Župa na poskytnutie dotácii pre obce a mestá zo svojho rozpočtu vyčlenila 150-tisíc eur s tým, že poslanci schválili 140 z 203 predložených žiadostí. Ako dodal trnavský župan Jozef Viskupič, „až pol milióna eur sme vyčlenili na poskytnutie dotácií v rámci výzvy Podpora regionálneho rozvoja Trnavského kraja, pričom hodnotiaca komisia hodnotila celkovo 76 žiadostí, a finančne podporíme až 34 z nich.“

Krajskí poslanci schválili aj kúpu pozemku v obci Dojč za necelých 60-tisíc eur, kde župa plánuje poskytovať pobytovú sociálnu službu, ktorá bude fungovať ako zariadenie podporovaného bývania s kapacitou 12 miest. Cieľom je v obci vybudovať aj zariadenie poskytujúce ambulantnú sociálnu službu s kapacitou 20 miest ako denný stacionár pre klientov Centra sociálnych služieb v Rohove a obyvateľov obce, a blízkeho okolia. Na 5. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja bola rovnako schválená kúpa pozemku v katastri obce Smolinské a jeho zverenie do správy Domova sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne, za účelom vybudovania špecializovaného zariadenia pre prijímateľov sociálnej služby s kapacitou 30 miest.

Okrem toho, boli schválené aj strategické dokumenty, a to Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) Trnavského kraja 2023-2030, Stratégia rozvoja zdravotníctva na území TTSK 2023-2027 a Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území TTSK 2023-2030.

Trnavský župan Jozef Viskupič zároveň poslancov informoval o tom, že Slávnostné odovzdávanie ocenení Cena Trnavského samosprávneho kraja sa uskutoční 6. septembra 2023 v župnom Divadle Jána Palárika v Trnave, pričom Zastupiteľstvom bolo schválených 33 návrhov.

Župa udeľuje Cenu Trnavského samosprávneho kraja každoročne. Je verejným ocenením pre jednotlivcov a kolektívy za osobitný prínos k rozvoju kraja, za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v humanitárnej, charitatívnej, vedeckej, pedagogickej, kultúrnej, umeleckej, publicistickej oblasti, v oblasti sociálnej starostlivosti, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej a športovej činnosti, za prejavy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva.

Zoznam všetkých podporených projektov z dotačných schém nájdete na webovej stránke https://bit.ly/42RHMVA

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW