Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice – Kopčany

Publikované: 19.09.2018/ Aktualizované: 21.02.2022
19. 9. 2018 – Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s Juhomoravským krajom začal dnes slávnostným poklepaním základných kameňov realizáciu výstavby lávky cez rieku Moravu v rámci projektu „Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice – Kopčany".  Cieľom projektu je prepojenie lokalít Mikulčice a Kopčany pre cyklistov, peších návštevníkov a miestnych obyvateľov v rámci unikátnej pamiatkovej oblasti slovanského hradiska. 

„Ide o dlhodobú snahu Juhomoravského kraja a Trnavského samosprávneho kraja o vytvorenie cezhraničného Archeoparku Mikulčice-Kopčany. Lávka prepojí pamiatky Veľkomoravskej ríše, ale tiež unikátnu prírodu vrátane spojenia dvoch národných sietí cyklotrás. Pre Juhomoravský kraj je to významná stavba, ale zosúladiť  projekt, na ktorom participujú dva štáty, nie je jednoduché. Som rád, že sa nám práve v roku, kedy oslavujeme 100. výročie založenia Československa podarilo posunúť jeho realizáciu výrazne vpred," uviedol hajtman Bohumil Šimek.
„Slovensko a Česko sú dnes dva suverénne štáty, no ako národy máme k sebe stále najbližšie. Teší ma, že stojíme na počiatku projektu, ktorý naše krajiny spojí nielen fyzicky, ale ešte viac prehĺbi vzájomnú spoluprácu. Po rokoch môže vďaka lávke cez rieku vzniknúť jedno archeologicky zaujímavé územie s nadnárodným kontextom, ktoré v konečnom dôsledku prispeje k rozvoju cestovného ruchu na oboch stranách Moravy," povedal trnavský župan Jozef Viskupič.  
Projekt je podporený z programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, prioritnej osi 2 Kvalitné životné prostredie, špecifický cieľ 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu.
V rámci projektu bude vybudovaná 143 metrov dlhá oceľová lávka s dolnou oceľovo-betónovou mostovkou. Na lávku budú nadväzovať spevnené komunikácie – chodníky pre peších a cyklistov. Na českej strane bude vybudovaný cyklochodník spájajúci Slovanské hradisko v Mikulčiciach na už existujúcu sieť lesných ciest vedúcich k lávke. Na slovenskej strane vznikne úplne nová infraštruktúra nevyhnutná k spojeniu oblasti pri rieke (od lávky) a obce Kopčany (okolo kostola sv. Margity Antiochijskej z 9. storočia). Súčasťou projektu sú aj archeologické prieskumy v danej lokalite. 
Projekt zaistí spoločný rozvoj územia s využitím miestneho potenciálu kultúrnych a prírodných atraktivít. 
Zhotoviteľom stavby je Spoločnosť LÁVKA CEZ MORAVU – Doprastav STAVOKOV, kde je vedúcim spoločníkom spoločnosť Doprastav, a. s. Ďalšími spoločníkmi sú STAVOKOV spol. s.r.o. a Doprastav CZ, s.r.o. Architektonický návrh lávky bol vytvorený firmou NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
Predpokladaný termín fyzického ukončenia realizácie aktivít projektu je 31. 8. 2019. Celkové výdaje projektu sú 3 796 790,57 €. Projekt je realizovaný s finančným príspevkom z Európskej únie a výška dotácie z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj bude 85 % celkových výdajov projektu (3 227 271,98 €). Zostávajúce finančné prostriedky budú hradené zo zdrojov štátneho rozpočtu Českej a Slovenskej republiky a z vlastných zdrojov Juhomoravského a Trnavského samosprávneho kraja. 
 

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW