MINISTER ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NAVŠTÍVIL TRNAVSKÝ KRAJ

Publikované: 03.07.2020/ Aktualizované: 22.02.2022
Predmetom rokovania boli možnosti rozvoja spolupráce pri adaptácii na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy a pri aktivitách župy v oblasti ochrany životného prostredia, ktoré majú vzdelávací a popularizačný charakter.

Zelená župa
V budove Úradu TTSK bol zavedený separovaný zber odpadu či obmedzené používanie plastových fliaš a pohárov. Župa a jej organizácie od minulého roka nepoužívajú na ničenie burín na verejných priestranstvách nebezpečné glyfosáty, ale len ekologické prostriedky. V pilotne zakúpenom elektromobile sa v piatok župan s pánom ministrom presúvali po kraji.

Trnavská župa aktuálne vypracováva nízkouhlíkovú stratégiu, ktorá bude východiskom pre prípravu novej energetickej politiky kraja zameranej na zvýšenie energetickej efektívnosti župných budov a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. 
V oblasti zelenej mobility župa podporuje rozvoj autobusovej dopravy a cyklodopravy, ktoré sú atraktívnou ekologickou alternatívou individuálnej automobilovej dopravy. Z iniciatívy SK 8 bolo legislatívnou zmenou umožnené využívanie menších a ekologickejších autobusov typu 8+1, ktoré aj v rámci postupne rozširovaného projektu „autobus na zavolanie“ plánuje župa nasadiť v odľahlých regiónoch. 
Župa zároveň nedávno podala žiadosti o finančnú spoluúčasť z eurofondov na vybudovanie niekoľkých úsekov Moravskej a Vážskej cyklomagistrály v celkovej hodnote viac ako 7 miliónov eur. 

Minister Budaj v TTSK

Environmentálne záťaže v trnavskej župe

Témou bola tiež problematika odstraňovania environmentálnych záťaží. Minister si so županom pozrel skládku Vlčie hory pri Hlohovci a Niklovú hutu v Seredi. Ide o dve environmentálne záťaže nachádzajúce sa na území trnavského kraja, ktoré patria k najväčším a najrizikovejším na Slovensku. Je úlohou štátu sa s týmito záťažami vyrovnať, pričom župa je pripravená poskytnúť súčinnosť.

Skládka Vlčie hory pri Hlohovci patrí medzi najrizikovejšie environmentálne záťaže na Slovensku, hoci ešte nie je vedená v registri envirozáťaží. Problém s areálom, ktorý je v súkromnom vlastníctve, sa ťahá niekoľko rokov. V roku 2018 bolo zistené ukladanie bežného i nebezpečného odpadu napriek tomu, že skládka bola uzatvorená. Ministerstvo vnútra SR dá za 5 miliónov eur zlikvidovať nezákonne umiestnený odpad, predovšetkým sudy s neznámym odpadom.

Niklová huta v Seredi je jednou z najväčších a najikonickejších envirozáťaží na Slovensku. Po tridsaťročnej výrobe tu zostala okrem výrobných hál aj skládka lúženca (plocha cca 30 ha a cca 6,7 milióna ton). Skládka je v súčasnosti len čiastočne pokrytá zeminou a drobným porastom. Okrem ohrozenia podzemných vôd znečistením je stále aktuálnym i problém prašnosti a znečistenia pôdy.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW