MLADÝ PREKLADATEĽ

Publikované: 28.11.2019/ Aktualizované: 21.02.2022

Katedra translatológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Veľvyslanectvom Írska na Slovensku organizovala už 7. ročník prekladateľskej súťaže pre stredoškolákov Mladý prekladateľ 2019. Zapojilo sa 43 škôl. Celkový počet prihlásených prekladov bol 400. Žiaci súťažili v prekladoch z AJ, NJ, FJ, RJ a ŠJ do slovenského jazyka ako cieľového rodného jazyka. Sekciami boli preklad umeleckého textu, preklad titulkov (AJ), strojový preklad. Do 7. ročníka sa prihlásili i žiaci našej Obchodnej akadémie v Trnave. Na stupni víťazov sa opäť umiestnila Júlia Michalčáková. Získala 1. miesto v sekcii preklad titulkov z AJ a 3. miesto v preklade umeleckého textu z AJ.
Víťazov prekladu umeleckého textu z AJ (írska poviedka) dekorovala J.E. Hildegard Ó Riain, veľvyslankyňa Írska na Slovensku. Účastníci si prostredníctvom súťaže mohli vyskúšať prekladateľské povolanie a presvedčiť sa tak o jeho úskaliach. Obchodnú akadémiu v Trnave reprezentovalo celkovo 8 žiakov. Júlia Michalčáková, Martina Lábska, Júlia Penčeva, Terézia Branická, Monika Masareová, Monika Parajková, Emma Prišticová a Simona Selnekovičová. Všetkým súťažiacim z našej školy pani riaditeľka Marta Bačíková odovzdala certifikát o absolvovaní súťaže spolu s upomienkovými predmetmi.
Víťazke srdečne blahoželáme a dúfame, že sa budeme môcť aj v budúcich ročníkoch sa opäť tejto súťaže zúčastniť.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend