Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Publikované: 15.01.2014/ Aktualizované: 21.02.2022
15.01.2014 Už od mája minulého roka realizuje Základná škola J. A. Komenského vo Veľkom Mederi vďaka finančnej podpore zo štrukturálnych fondov Európskej Únie dopytovo – orientovaný projekt pod názvom Učiť a učiť sa moderne, hravo, európsky s úctou k tradíciám.
Cieľom tohto projektu je premena tradičnej školy na modernú, pričom realizácia bude ukončená v apríli 2014. Jeho finančná hodnota predstavuje sumu 193 967,70 eur. Jeho postupnou realizáciou naša škola vybudovala 2 nové moderné jazykové učebne, získali sme 3 interaktívne tabule, hlasovacie zariadenie a inú modernú techniku. V mesiacoch máj, jún a júl sa 15 našich pedagógov zúčastnilo školenia Microsoft Office-Power Point, ktoré sa uskutočnilo v troch dvojdňových blokoch v Piešťanoch. Ďalšie školenie zamerané na prácu s interaktívnou tabuľou sa konalo v mesiacoch august až október. Toto školenie prebiehalo tiež v troch dvojdňových sústredeniach v Piešťanoch.
Okrem školení pedagógovia vypracúvajú podklady na interaktívne cvičenia z predmetov: biológia, matematika, slovenský jazyk, chémia, geografia, anglický jazyk na 2. stupni a zo všetkých predmetov okrem výchovných na 1. stupni. Vykonala sa aj vnútorná evaluácia školy, ktorá je pre nás veľkým prínosom, nakoľko sme zistili silné aj slabé stránky našej školy.
Máme veľkú radosť nielen z toho, že sme si zmodernizovali školu, že vo svojej práci môžeme využívať modernú techniku, že premieňame tradičnú školu na modernú, ale aj z toho, že sme jedna z troch škôl v Trnavskom kraji, ktorá tento projekt realizuje.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW