Na počiatku bolo slovo....

Publikované: 10.12.2013/ Aktualizované: 21.02.2022
10.12.2013

Študenti a pedagógovia  Gymnázia Jána Hollého v Trnave si pripomenuli 1150. výročie príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na naše územie  zaujímavým podujatím - slávnostnou akadémiou a besedou s historikom Pavlom Dvořákom zameranú na misijnú činnosť týchto významných osobností. Na tomto slávnostnom podujatí sa zúčastnili aj mnohí významní hostia.  Trnavskú župu zastupoval predseda TTSK Tibor Mikuš.
Predseda TTSK vo svojom úvodnom príhovore vyzdvihol  význam misijného poslania Konštantína a Metoda v kontexte našich dejín a potrebu oboznamovania sa s touto historickou udalosťou na školách. Pripomenul, že je dôležité pestovať u študentov hrdosť na našu historickú minulosť a prehlbovať tak u nich vlastenecké cítenie.
Slávnostnú akadémiu otvoril spevácky súbor Cantica nova pod vedením Gabriela Kalapoša, ktorý zaspieval Otčenáš v pôvodnom znení.
Literárno-hudobné pásmo bolo zostavené zo sprievodného slova, recitácie básní a hudobného sprievodu tónov z chorálu. Dvanásť študentov Gymnázia Jána Hollého pod vedením Ľubice Markovej predstavilo prítomným historické udalosti, za akých sa dostali obaja bratia na naše územie, odkiaľ pochádzali, aké mali detstvo, akými vlastnosťami sa vyznačovali a aké významné posolstvo splnili.
Sprievodné slovo študenti striedali úryvkami z diela Zo života Konštantína, Zo života Metoda a veršami z Proglasu. Záver vystúpenia patril spomienke a hodnoteniu súčasníkov na túto dejinnú udalosť. Pásmo ukončili tóny piesne Aká si mi krásna v podaní speváckeho súboru Cantica nova.
Slávnostnú akadémiu vystriedala beseda s historikom Pavlom Dvořákom, kde sa študenti dozvedeli o nových udalostiach z obdobia Veľkomoravskej ríše a živo sa zaujímali o pôsobení Konštantína a Metoda na jej území.
Súčasťou tohto podujatia bola aj výstava výtvarných prác našich žiakov s využitím hlaholiky, ktorou písali svoje meno a ilaminovali iniciály. V mnohých prípadoch vznikli zaujímavé a originálne dielka. Študenti pod vedením Anny Ďurišovej vytvorili aj veľké obrazy s tematikou Veľkej Moravy – obrazy Svätopluka, Rastislava, Cyrila a Metoda, Gorazda, architektonických pamiatok a hlaholiky.
Krásnou pamiatkou na toto podujatie, ktorej súčasťou je aj pamätný list s podpisom hostí, je ručne zviazaná kniha z listov maľovaných hlaholík.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW