Na podporu regionálneho rozvoja župa vyčlenila až pol milióna eur

Publikované: 04.03.2020/ Aktualizované: 21.02.2022

Žiadateľmi o poskytnutie dotácie môžu byť miestne akčné skupiny, oblastné organizácie cestovného ruchu, združenia právnických osôb, občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré majú sídlo alebo pôsobia na území Trnavského kraja.

Žiadosti o dotáciu je možné podávať do 16.03.2020 prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke župy www.trnava-vuc.sk.

Inšpirujte sa úspešnými projektmi z minulého roka

V minulom roku bolo z tejto výzvy podporených 21 projektov, ktoré uspeli spomedzi 46 podaných žiadostí.Vďaka poskytnutej dotácii sa podarilo skvalitniť služby pre domácich i zahraničných návštevníkov župy. Napríklad, do Trnavského informačného centra bol zakúpený nábytok a interaktívne panely pre účely prezentácie regiónu. V historických priestoroch žrebčína v Kopčanoch bolo zas vytvorené návštevnícke centrum.

Do regiónu Žitný ostrov boli zakúpené informačno-komunikačné totemy, ktoré sú umiestnené v najnavštevovanejších športových a voľnočasových rezortoch územia.

V obciach Združenia obcí mestskej oblasti Trnava a Združenia obcí pod Inovcom bola vybudovaná sieť náučných chodníkov. V členských obciach Miestnej akčnej skupiny Stará Čierna voda boli vybudované detské ihriská a vonkajšie športoviská. Zatraktívnený bol tiež rekreačný areál Kunovskej priehrady, kde prebehla rekonštrukcia lodenice a bolo zabezpečené jej vybavenie kajakmi a inými športovými potrebami.

V rámci podpory propagácie regionálnych produktov bolo podporené vytvorenie a registrácia regionálnej značky Piešťansko.

Veľká časť prostriedkov z výzvy smerovala i do propagácie a zveľadenia kultúrneho dedičstva. S podporou dotácie trnavskej župy bola tiež zrekonštruovaná časť kaštieľa v Jablonici a na hradoch Korlátko a Dobrá voda bol uskutočnený archeologický výskum.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW