Na Výtvarnej Senici vyhrali figurálne kompozície

Publikované: 01.02.2018/ Aktualizované: 21.02.2022
1. 2. 2018 – Regionálna súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Senica a Skalica sa každoročne teší veľkému záujmu výtvarníkov. Tohtoročná Výtvarná Senica vyvrcholila 26. januára v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici slávnostnou vernisážou spojenou s vyhlásením výsledkov a odovzdaním ocenení. Pred otvorením výstavy sa za početnej účasti výtvarníkov uskutočnil odborný seminár k vystaveným umeleckým dielam.

Výstave predchádzala súťaž, do ktorej vstúpilo a v jej rámci konfrontovalo svoje umenie 48 autorov z oboch okresov so 188 výtvarnými prácami. Umelecká úroveň súťaže bola vysoká a tak odborná porota v zložení doc. akad. maliar Milan Rašla, pedagóg Vysokej školy múzických umení v Bratislave, Mgr. Božena Juríčková, výtvarná teoretička Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici a Mgr. art. Peter Žúrek, pedagóg Strednej školy priemyselnej a umeleckej v Hodoníne, mala čo porovnávať, mala z čoho vyberať. Po odbornom posúdení a zhodnotení všetkých predložených výtvarných diel navrhla organizátorovi – Záhorskému osvetovému stredisku v Senici, udeliť dvanásť ocenení. Hlavná cena 52. ročníka Výtvarnej Senice putovala do Cerovej a získala ju Monika Sabo za kolekciu figurálnych kompozícií (Za anjela, S maminkou naposledy, Padnutá hviezda, Zblúdené sestry, Slepo s davom). Do kategórie autorov do 25 rokov sa zapojilo 7 mladých výtvarníkov, diplom a cenu získala Lucia Kollárová zo Senice za súbor diel Identita a čestné uznanie Jozef Varga zo Senice za akryl Zabudnutý v tme. Spomedzi 26 autorov súťažiacich v kategórii od 25 do 60 rokov boli diplom a cena udelené Zuzane Hodáňovej z Holíča za kolekciu malieb s tematikou architektonických pamiatok (Rotunda v Skalici, Holíčsky veterný mlyn, Kopčianska kaplnka sv. Margity), Ľubomírovi Mičovi zo Senice za kolekciu abstraktných malieb a Lucii Uherkovej zo Senice za kolekciu pastelov (Pri rieke Myjave, Október I. – II., Západ slnka na Záhorí). Čestné uznanie si odniesla Štefánia Haramachová zo Štefanova za predloženú kolekciu malieb (Atény – Akropolis – Dionýzovo divadlo, Venezia, Madona). V kategórii starších autorov boli diplomami a vecnými cenami ocenení AMI – Anna Miľanová zo Senice za triptych V jari…, V lete…, V jeseni…, Helena Minxová zo Senice za prínos v zobrazovaní prírody (Jeseň v záhrade I. – II., Marhuľa), čestné uznania porotcovia udelili Vladimírovi Jánošíkovi z Jablonice za kresby a maľby lesa (Na kraji borovicového lesa, Tanec stromov, Svitanie, Zore nad krajinou, Mokrade v záhorskom lese, Prales na Záhorí) a Jaroslavovi Salayovi z Holíča za krajinomaľbu (Po búrke, Kopčany pri kostole, Kostolík sv. Margity Kopčany, Brodské – Morava pri splave, Motív z dolného Rakúska – Vinohrady s búdami). Diplom a cena v kategórii autorov so špecifickým výtvarným prejavom za figurálne kolorované plastiky a obrazy s rozprávkovou tematikou (Sv. Katarína Alexandrijská, Ochranca, Tri stromy, Veterný kráľ, Lovci šťastia) putovala do Osuského a odniesol si ju Jozef Pavlík, ktorý bol na jeseň ocenený aj v minuloročnej celoštátnej súťaži Výtvarné spektrum v Trenčíne. Výtvarná Senica je postupovou súťažnou výstavou a tak práce ocenených autorov postúpia do krajskej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Trnavského kraja Výtvarné spektrum 2018 do Dunajskej Stredy.
Na Výtvarnej Senici sa so svojou tvorbou prezentuje 48 autorov rôznych profesií s 95 výtvarnými dielami, ktorých spája láska k výtvarnému umeniu. Výstava ponúka spektrum výtvarných zážitkov, je na nej zastúpená maľba, kresba, keramika, drevorezba i šperky. Kurátorkou výstavy je Mgr. Božena Juríčková. Výstavu prebieha v dvoch výstavných sálach Záhorského osvetového strediska v Senici do 23. februára 2018 v pracovných dňoch od 8.00 do 15.30 hodiny.
Tlačová správa Záhorského osvetového strediska Senica

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW