Na zaplatenie členského do krízového fondu na tento rok ostávajú dva týždne

Publikované: 17.03.2021/ Aktualizované: 22.02.2022

Pre členské obce a mestá predstavuje Centrálny krízový fond regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja (CKF) de facto poistný nástroj, z ktorého môžu získať finančný príspevok na úhradu časti výdavkov spojených s odstraňovaním následkov prírodných pohrôm či nepredvídateľných udalostí. V rámci plánovaných výziev bude možné žiadať o príspevok na realizáciu preventívnych opatrení. Na zaplatenie členského príspevku na tento rok ostávajú dva týždne.

Ako uviedol trnavský župan Jozef Viskupič, „v posledných rokoch sa čoraz častejšie stretávame s výskytom mimoriadnych situácií v podobe prírodných pohrôm, akými sú povodne, prívalové dažde, veterné smršte, požiare alebo iné prírodné anomálie spôsobujúce veľké škody na verejnom i súkromnom majetku. Spolupatričnosť a solidarita obyvateľov Trnavského kraja zastúpených územnými samosprávami pri odstraňovaní ich následkov je mimoriadne dôležitá. Preto vyzývam starostov a primátorov, aby zapojili svoje obce a mestá do krízového fondu na tento rok do konca marca. Členské obce a mestá môžu nielen získať finančné prostriedky na riešenie už vzniknutých krízových situácií, ale od roku 2019 aj na preventívne opatrenia.“

Fond vznikol v roku 2009 na základe Memoranda o partnerstve a spolupráci Trnavského samosprávneho kraja a regionálnych združení miest a obcí Trnavského kraja. Obce a mestá uhrádzajú členský príspevok doň vo výške 0,50 eur na jedného obyvateľa do konca marca príslušného roka. V roku 2021 sa tak deje na účet číslo SK89 0200 0000 0029 7605 1853 s uvedením IČO obce, respektíve mesta, ako variabilného symbolu.

V minulom roku bolo sumou 81 tis. eur z fondu podporených 22 projektov zameraných na zadržiavanie vody v krajine, ktoré pôsobia aj ako ochrana proti povodniam, či plnenie dôležitých úloh pri ochrane ľudí a majetku dobrovoľnými hasičmi. Ďalších 88,5 tis. eur bolo určených pre 24 miestnych samospráv na refundáciu nákladov, ktoré im vznikli v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

Zdroj foto: Obec Tomášikovo

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW