Navrhnite osobnosti na župné ocenenie

Publikované: 12.04.2016/ Aktualizované: 21.02.2022
V zmysle Všeobecného záväzného nariadenia Trnavského samosprávneho kraja č.13/2007 o spôsobe udeľovania ocenení TTSK vyzývame na predkladanie návrhov na Čestné občianstvo TTSK osobám, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli k rozvoju TTSK, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a zaslúžili sa o rozvoj a priateľstvo medzi národmi a regiónmi.
Ďalej vyzývame na predkladanie návrhov osôb alebo kolektívov na Cenu TTSK za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej, verejnoprospešnej činnosti a podobne, ďalej za účasť pri záchrane ľudského života, majetku kraja a občanov.
Predseda TTSK ďalej môže udeliť osobám alebo kolektívom Pamätnú medailu predsedu TTSK za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej, verejnoprospešnej činnosti a podobne, ďalej za účasť pri záchrane ľudského života, majetku kraja a občanov.
Pamätný list predsedu TTSK je možné udeliť osobám, alebo kolektívom, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj, reprezentáciu a propagáciu regiónu, mesta, obce alebo pri významnom pracovnom, či životnom jubileu, za dlhoročné pôsobenie, členstvo a aktivitu v určitej organizácii.
Návrhy môžu predkladať združenia, inštitúcie, organizácie a občania Slovenskej republiky iba písomne prostredníctvom formulára, ktorý si môžete stiahnuť na stránke https://stary.trnava-vuc.sk/sk/otvorena-samosprava/vseobecne-zavazne-nariadenia?page=3
 Bez vyplneného formulára nebude návrh akceptovaný. 
Adresa:
Trnavský samosprávny kraj
Gabriela Sárková
Starohájska 10
917 01 Trnava
Telefonický kontakt: 033/5559140
Termín predkladania návrhov je do 30. júna 2016.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW