Nová publikácia „Navzájom lepší“ je návodom na prevenciu syndrómu vyhorenia u zamestnancov zariadení sociálnych služieb

Publikované: 24.06.2021/ Aktualizované: 22.02.2022

„Pracujúci v pomáhajúcich profesiách sú vystavovaní veľmi náročným situáciám, a to po fyzickej aj psychickej stránke. Hoci sa títo ľudia starajú o iných, im samotným často nemá kto pomôcť. Preto od roku 2019 realizujeme projekt 5P a postupne ním prejde všetkých viac ako 1.100 zamestnancov našich zariadení sociálnych služieb. Chceme sa im odvďačiť aj takýmto nefinančným benefitom. Veľmi ma teší, že v rámci projektu vznikla aj kniha s výstižným názvom Navzájom lepší, ktorej hlavnou myšlienkou je vyváženosť medzi pracovným a osobným životom,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič, ktorý publikáciu verejne uviedol vo štvrtok 24. júna 2021 v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave po boku spoluautora publikácie, lekára Vladimíra Krčméryho.

„Počas pandémie sa viac ako kedykoľvek inokedy ukazuje, ako veľmi sme ako spoločnosť závislí na zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Preto by som si želal, aby sme si ich viac vážili a pomáhali im. Uvedenie publikácie trnavskej župy o zvládaní záťaže považujem za veľmi dobre načasované a ďakujem zaň,“ povedal Vladimír Krčméry.

Cieľom unikátneho projektu 5P je naučiť zamestnancov zariadení sociálnych služieb konkrétne techniky, ako zvládať fyzickú záťaž a emočné vypätie s cieľom predísť nástupu syndrómu vyhorenia. Vybrané postupy a rady sú zosumarizované na viac ako 200 stranách vzdelávacieho materiálu, ktorého súčasťou sú aj názorné ukážky praktických cvičení.

Kniha, rovnako ako projekt, vznikla v spolupráci trnavskej župy s tímom odborných lektorov zo spoločnosti Moderna Brain a občianskeho združenia Navzájom lepší na čele s koučkou Tatianou Pavlovičovou, ktorá súčasne pôsobí ako manažérka nového Centra sociálnych služieb Galanta.

„Chceli sme vydať signál všetkým zamestnancom v oblasti sociálnej starostlivosti, že je dôležité zaoberať sa prevenciou duševného a psychického zdravia. Čo je aj zámerom podporného projektu 5P. Počas pandémie sme flexibilne umožnili vzdelávanie v rámci projektu online formou. Aktuálne sme do projektu začlenili post-covidovú rehabilitáciu zamestnancov. Aj takto sa im snažíme prinavrátiť duševnú a telesnú pohodu,“ skonštatovala Tatiana Pavlovičová.

Jozef Viskupič, trnavský župan

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend