Nová základná škola v Šamoríne bude od septembra ponúkať vzdelávanie v slovenčine, deti je stále možné prihlásiť

V priestoroch Gymnázia M. R. Štefánika v Šamoríne, ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj, vznikne základná škola s vyučovacím jazykom slovenským. V školskom roku 2022/2023 bude otvorená jedna trieda prvého ročníka a jedna trieda piateho ročníka. Prihlasovanie detí je aktuálne otvorené.

„Na nedostatok voľných miest v základných školách v okrese Dunajská Streda a Galanta Trnavský samosprávny kraj účinne zareagoval. Menej využívané aj nevyužívané priestory stredných škôl sme dali k dispozícii regionálnemu školskému úradu bezodplatne. Pre jednu triedu prvého ročníka a jednu triedu piateho ročníka sme poskytli časť budovy Gymnázia M. R. Štefánika na Slnečnej v Šamoríne s ambíciou, aby žiaci nastúpili už v septembri tohto roka. Počas prázdnin triedy vymaľujeme a moderne zariadime,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

V prípade záujmu o nástup detí od 1. septembra 2022 je možné sa informovať na riaditel@zsslnecna.sk alebo info@zsslnecna.sk. Prednostne budú prijatí tí žiaci, ktorým bolo doručené rozhodnutie o neprijatí a zatiaľ nie sú umiestnení do základnej školy. V prípade nižšieho počtu takýchto žiakov, bude možné prijať aj záujemcov o prestup z inej školy, teda takých, ktorí sú zapísaní do prvého alebo piateho ročníka inej základnej školy. Zriaďovateľom základnej školy v Šamoríne je Regionálny úrad školskej správy v Trnave.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW