Nový podporný program pre mikropodnikateľov v Trnavskom kraji ponúka významnú príležitosť na rozvoj a inováciu

Nezisková organizácia Kira, n.o. (Krajská inovačná a rozvojová agentúra) založená Trnavským samosprávnym krajom v rámci kontinuálnej podpory podnikania v Trnavskom kraji štartuje nový podporný program určený pre mikropodnikateľov z okresov Piešťany a Hlohovec s názvom Business Buddy. Záujemci sa môžu uchádzať o finančnú podporu na inováciu, o mentoring a vzdelávanie v podnikateľskej komunite, ktorú spoločne začnú tvoriť.

Podľa Stratégie rozvoja malého a stredného podnikania na roky 2022-2027 tvoria mikropodnikatelia až 97% zo všetkých podnikateľských kategórií v Trnavskom kraji a až 20% ekonomicky aktívnych ľudí kraja. Pričom pod mikropodnikateľmi sa myslia podniky do 9 zamestnancov.

"Program Business Buddy je pokračovaním našej snahy vytvárať priaznivé prostredie, v ktorom môžu podnikatelia v Trnavskom kraji spoločne rásť. Program stojí na 3 pilieroch - vzdelávaní, finančnej podpore a budovaní miestnej podnikateľskej komunity,“ povedal Marek Krnáč, zástupca riaditeľa Kira, n.o.

Na overovacom workshope so zástupcami mikropodnikateľov, ktorý sa uskutočnil dňa 27. februára 2024 v kultúrnom centre Arta v Piešťanoch, podnikatelia z oblastí potravinárskej výroby, výroby obalov, upcyclingu, marketingu, vzdelávania, kultúry či turistických služieb, vyslovili záujem najmä o sieťovanie a prepájanie v odvetví aj v regióne, o vzdelávanie v oblasti riadenia a marketingu, o získavanie prehľadu o legislatíve či o možností získavania dotácií z rôznych zdrojov. Odovzdávanie svojich skúseností a know-how, poradenstvo či vzdelávacie programy predstavujú len časť aktivít, ktoré mikropodnikatelia ponúkli ako svoj príspevok k budovaniu a rastu podnikateľskej komunity.

“Na workshope sme získali cenné podnety z praxe, na základe ktorých budeme tvoriť konkrétny obsah programu najmä v oblasti vzdelávania a mentoringu. Veríme, že tento program pomôže prispieť k posilneniu celej podnikateľskej komunity pilotne v okresoch Piešťany a Hlohovec, a postupne v celom Trnavskom kraji s cieľom prispieť k udržateľnému rastu nášho kraja," dodáva Krnáč.

Čo je to Business Buddy? Business Buddy je 8-mesačný komunitný, mentoringový a podporný program pre mikropodnikateľov z Trnavského kraja v oblasti lokálnej produkcie, lokálnych služieb a turizmu, vďaka ktorému sa môžu mikropodnikatelia zlepšiť v riadení alebo v marketingu svojho podnikania a získať financie na inováciu, rozšírenie alebo diverzifikáciu svojho podnikania v maximálnej výške 5 000 Eur. Business Buddy je zároveň osoba, ktorá sa bude starať o podnikateľskú komunitu a sprevádzať mikropodnikateľa počas realizácie jeho rozvojového zámeru, na ktorý žiadal podporu.

Pre koho je program Business Buddy určený? Business Buddy je určený pre mikropodnikateľov, ktorí podnikajú minimálne 2 roky v oblastiach ako potravinárstvo, poľnohospodárstvo, remeslá, cestovný ruch, umenie, informačné technológie a kreatívny priemysel. Pilotný projekt je určený pre mikropodnikateľov z okresov Piešťany a Hlohovec. Maximálny počet zamestnancov u mikropodnikateľa je 9, pričom mikropodnikateľ môže zamestnávať aj len sám seba. Obrat nie je limitovaný.

Ako sa zapojiť do programu Business Buddy? Prihlasovanie na tento program je otvorené od 13. mája do 31. mája 2024 a mikropodnikatelia sa môžu prihlásiť vyplnením online formulára https://lnk.sk/lbn4 umiestneného na webovej stránke www.podnikamvkraji.sk, ktorú spravuje nezisková organizácia KIRA. Zapojením do programu vyjadruje mikropodnikateľ súhlas s budovaním miestnej podnikateľskej komunity pre mikropodnikateľov z okresov Piešťany a Hlohovec, k čomu aj aktívne prispeje a zúčastní sa minimálne troch z piatich vzdelávacích prednášok určených pre komunitu.

Mikropodnikateľ si môže pri registrácii rozvojového zámeru vybrať jeden zo štyroch alternatív podpory: (1) len mentoringové aktivity v rozsahu 10 hodín, (2) len preplatenie vybraného vzdelávacieho kurzu v sume max. 250 Eur, (3) finančná podpora do 5 000 Eur a mentoringové aktivity v rozsahu 10 hodín, (4) finančná podpora do 5 000 Eur, mentoringové aktivity v rozsahu 10 hodín a preplatenie vzdelávacieho kurzu v sume max. 250 Eur.

Rozvojový zámer popísaný v prihlasovacom formulári posúdi do konca júna odborný panel, pred ktorým mikropodnikateľ odprezentuje svoj rozvojový zámer a zároveň rozhodne o jeho podpore. Rozvojový zámer s vybraným druhom podpory musí podnikateľ zrealizovať v priebehu mesiacov júl - november 2024. Počas tohto obdobia bude v Piešťanoch prebiehať séria vzdelávacích prednášok pre podnikateľskú komunitu. V novembri bude na uchádzača čakať prezentácia výsledkov realizácie rozvojového zámeru opäť pred odborným panelom.
Pre viac informácií a registráciu navštívte www.podnikamvkraji.sk.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW