Objekt DSS na Stromovej slávnostne otvorili

Publikované: 28.10.2013/ Aktualizované: 21.02.2022

Trnavský samosprávny kraj dnes slávnosti otvoril zrekonštruované priestory domova sociálnych služieb na Stromovej ulici v Trnave, ktoré patria pod kuratelu DSS v Zavare.
Symbolickú pásku prestrihli predseda kraja Tibor Mikuš, podpredsedovia Zdenko Čambal a Augustín Hambálek, spolu s riaditeľkou DDS v Zavare Annou Pavlovičovou.
Teším, že sa nám podarilo napriek prekážkam tento objekt zrekonštruovať a bude slúžiť ďalšie desiatky rokov.  V rámci sociálnej pomoci je po materiálnej stránke čo naprávať, nakoľko zariadenia sme dostali s obrovským investičným dlhom. Z pohľadu na personál, ktorý sa stará o odkázaných, sú zariadenia vo vynikajúcom stave.  Sú to ľudia, ktorí sú nielen odborníci, ale dávajú srdce na dlani," povedal na slávnostnom otvorení predseda TTSK Tibor Mikuš.
Objekt bol zrekonštruovaný v celkovej výške za 690 415,87 €. Hlavným cieľom projektu realizovaného z Regionálneho operačného programu 2007 – 2013 bolo dosiahnuť skvalitnenie života klientov a pracovníkov DSS. Zároveň chcel projekt dosiahnuť zvýšenie kvality poskytovaných služieb a zabezpečiť nové možnosti pre skvalitnenie bývania. Rekonštruovaný objekt bolo taktiež potrebné vybaviť  moderným, účelovým zariadením. Rekonštrukciou, prístavbou a modernizáciou DSS sa zároveň zabezpečila vyššia kvalitatívna úroveň poskytovaných služieb klientom.
Prví klienti si vyskúšajú nove priestory už v pondelok. Celková kapacita zrekonštruovaného objektu je tridsať ľudí.
Patrik Velšic

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW