Od textu k inscenácii

Publikované: 14.11.2019/ Aktualizované: 21.02.2022

Workshop je príležitosťou na získanie nových poznatkov a zručností amatérskych divadelníkov, mladých ľudí so záujmom o divadlo z trnavského kraja. Cieľom je podpora amatérskej divadelnej tvorby v trnavskom regióne a systematické vzdelávanie v kontexte danej problematiky.

Dôležitou aktivitou sú workshopy a diskusie s profesionálnymi lektormi zamerané na vedenie k pochopeniu základných tvorivých princípov divadla. Divadelný workshop sa uskutoční v dňoch 22. – 23. novembra 2019 v Divadle Jána Palárika v Trnave.

Workshop "Od textu k inscenácii" je zameraný na dramaturgickú prácu s textom, ktorá je "stavebným kameňom" inscenácie. Na príklade hry Augusta Strindberga Tanec smrti sa účastníci workshopu pod vedením profesionálneho dramaturga naučia analyzovať dramatický text a vytvárať vlastnú interpretáciu textu, a tým pádom aj režijno-dramaturgickú koncepciu.

Východiskom workshopu bude vzhliadnutie inscenácie Tanec smrti v réžii Rastislava Balleka v Divadle jána Palárika v Trnave. Vďaka podrobnému rozboru inscenácie budú účastníci oboznámení s možnými dramaturgickými úpravami textu a možnosťami režijného výkladu. Tým pádom workshop nahliadne aj do diverzity súčasných režijných poetík a postmoderného divadla.

Organizátori ochotníkom workshopu garantujú:

  • zabezpečenie voľného vstupu predstavenia „Tanec smrti“ dvom členom divadelného súboru dňa 22.11.2019 o 19,00 h., vo veľkej sále DJP v Trnave
  • účasť dvom členom divadelného súboru workshopu dňa 23.11.2019 v Zrkadlovej sále DJP v Trnave od 9,00 h – 12,00 h.
  • zabezpečenie odborného lektora workshopu Mgr. art. Lucia Mihálová, PhD.,  dramaturgička Divadla Jána Palárika v Trnave
  • občerstvenie

Účasť na workshope je podmienená účasťou na predstavení „Tanec smrti“

Autor textu: Mgr.Daniela Polášová, Trnavské osvetové stredisko

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend