Odkaz solúnskych bratov

Publikované: 21.10.2013/ Aktualizované: 21.02.2022

Výstava Odkaz solúnskych bratov je nainštalovaná na 1. poschodí Úradu Trnavského samosprávneho kraja. Koncipovaná je k 1150. výročiu príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na naše územie a je súčasťou desiatok podujatí k tomuto výročiu.

Výstava je hľadaním, skúmaním a spoznávaním významu učenia vierozvestov, zamýšľaním sa nad odkazom ich viery. Pod vedením pedagógov, Radoslavy Hrabovskej, Andrei Geseovej, Jany Borčányovej, a  Klaudii Šimuničovej študenti odborov fotografický dizajn a propagačná grafika Strednej odbornej školy v Hlohovci spracovali tému písma, slova, textu a ornamentu.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend