Opatrenia miest a obcí v TTSK na zamedzenie šírenia koronavírusu

Publikované: 10.03.2020/ Aktualizované: 22.02.2022

Mesto, Obec:

Šípkové
Materská škola zavretá od 11.-13. 03. 2020

Vinohrady nad Váhom
V Materskej a Základnej škole   vo Vinohradoch nad Váhom je prerušené vyučovanie  v dňoch 12. a 13.3.2020
Na základe rozhodnutia úradu verejného zdravotníctva sa na  území obce  zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy do 23.03.2020

Pečeňady
Zákaz verejných podujatí
Prerušenie prevádzky Materskej školy 11.-13. marec 2020
Prerušenie prevádzky obecnej knižnice
Obmedzenie doručovania zásielok obecnou doručovateľkou
Obmedzený režim na Obecnom úrade
Dolné Trhovište
MŠ v Dolnom Trhovišti bude v rámci preventívnych opatrení v súvislosti s ochorením COVID – 19 zatvorená v dňoch 11.3. – 13.3.2020.
Obyvatelia obce Dolné Trhovište sú aktuálne promtne informovaní o preventívnych opatreniach v súvislosti so spomínaným ochorením a verejných vyhláškach prostredníctvom miestneho rozhlasu, na webovom sídle obce a úradnej tabuli

Hradište pod Vrátnom
Uzatvorená prevádzka Základnej školy s materskou školou (vrátane školskej jedálne) v Hradišti pod Vrátnom v termíne 11.-13.3.2020 (vrátane).

Brestovany
V základnej škole s materskou školou v Brestovanoch je zrušené vyučovanie v dňoch  11.3.2020 do 13.3.2020

Pusté Sady
11.-13. 03 2020 prerušené vyučovaie v ZŠ a MŠ
Zrušené spoločenské, kultúrne a športové podujatia

Dlhá
Rušia sa všetky športové, kultúrne a iné podujatia organizované alebo spoluorganizované obcou a posúvajú sa na neurčito;
Prerušuje sa prevádzka Materskej školy Dlhá v dňoch od 11.03.2020 do 13.03.2020;
Uzatvára sa  pre návštevníkov športovisko – areál futbalového štadióna TJ Dlhá;
Obecný úrad v Dlhej bude pre verejnosť uzatvorený . Odporúčame občanom na kontakt s OÚ využívať elektronickú a telefonickú komunikáciu;
Odporúčame súkromným osobám obmedziť organizovanie športových, kultúrnych a iných podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet účastníkov;

Borová
Zrušenie vyučovacieho procesu MŠ 11. – 13. 3. 2020
Zrušenie obecných akcii
Dezinfekcia priestorov MŠ a OÚ
Obmedzenie styku OÚ s verejnosťou

Voderady   
Zrušenie vyučovacieho procesu (ZŠ, NŠ, ZUŠ) 10.3 – 13.3.
Vykonávanie pravidelnej dezinfekcie
Obmedzenie styku s verejnosťou
Zrušenie hromadných podujatí

Bínovce    
Zrušenie vyučovacieho procesu (MŠ) od 11.3.

Križovany n/Dudváhom
Zrušenie hromadných podujatí
Vykonávanie pravidelnej dezinfekcie
Zrušenie vyučovacieho procesu 11.3.-13.3

Trakovice
Nepozastavuje vyučovací proces

Trstín
Ruší všetky spoločenské , kultúrne akcie
Zrušenie vyučovacieho procesu (ZŠ, MŠ) 11.3. – 13.3.
Obmedzuje styk s verejnosťou

Ružindol
Zrušenie vyučovacieho procesu (ZŠ, MŠ) 11.3.- 13. 3.

Horné Zelenice
Zrušenie vyučovacieho procesu (MŠ) 10.3. -13.3.
Prerušenie prevádzky obecného úradu

Šelpice  
Obmedzenie styku s verejnosťou
Zrušenie vyučovacieho procesu 11.3. -13. 3.

Hrnčiarovce n/Parnou 
Zrušenie vyučovacieho procesu (ZŠ, MŠ) 11.3. -13. 3.

Šúrovce       
Zrušenie vyučovacieho procesu (ZŠ, MŠ) 11.3. -13. 3.
Obmedzuje styk s verejnosťou na obecnom úrade

Bučany   
Obmedzuje styk s verejnosťou na obecnom úrade
Zrušenie vyučovacieho procesu (ZŠ, MŠ) 11.3. -13. 3.
Uzatvorenie obecnej knižnice
Vykonávanie pravidelnej dezinfekcie
Obmedzuje styk s verejnosťou na obecnom úrade

Kátlovce
Zrušenie vyučovacieho procesu (ZŠ, MŠ) 11.3. -13. 3.
Obmedzuje styk s verejnosťou na obecnom úrade

Pavlice
Zrušenie vyučovacieho procesu (ZŠ, MŠ) 11.3. -13. 3.
Obmedzuje styk s verejnosťou na obecnom úrade
-Vykonávanie pravidelnej dezinfekcie

Hlohovec
Zrušenie vyučovacieho procesu (ZŠ, MŠ) 10.3. -13. 3.
Zrušenie všetkých spoločenských podujatí
Prerušenie činností denných centier seniorov
Mestský úrad nateraz ostáva pre verejnosť otvorený, no prijali sprísnené hygienické opatrenia.

Pusté Úľany
Zrušenie vyučovacieho procesu (ZŠ, MŠ) 10.3. -13. 3.
Zrušenie všetkých spoločenských podujatí
Vykonávanie pravidelnej dezinfekcie
Obmedzuje styk s verejnosťou na obecnom úrade

Dubovany
Zrušenie vyučovacieho procesu (ZŠ, MŠ) 10.3. -13. 3.
Obecný úrad funguje v režime neúradných dní

Košolná
MŠ v Košolnej je od 11.03. do 13.03. zatvorená
Obecný úrad je zatvorený pre verejnosť do odvolania

Dechtice
Školské vyučovanie bude v dňoch 11.3. do 13.3.2020 zrušené.
Boli zrušené všetky kultúrne, spoločenské aj športové podujatia

Bohdanovce nad Trnavou
Obec uzatvára ZŠ s MŠ na dobu od 11.03.2020 do 13.03.2020.

Hoste
Zušené vyučovanie v materskej škole od 10.03.2020 do 13.03.2020 z dôvodu 57% chorobnosti detí

Smolenice
V dňoch 11.3. až 13.3.2020 zrušené vyučovanie v Základnej škole s materskou školou a taktiež aj v súkromnej materskej škole Lienka.
Obec zároveň prijala opatrenia na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva.

Majcichov
Škola, škôlka zatvorená od 11.03. do 13.03.
Obecný úrad – prijímanie len urgentných stránok od 11.03. do 13.03.
Zrušené podujatia – zabíjačka, výročná schôdza červený kríž

Horné Orešany
zrušené vyučovanie ZŠ s MŠ Horné Orešany v dňoch od 11.03.2020 do 13.03.2020.
Zároveň plánovaná Orešanská koštofka v kultúrnom dome na deň 14.03.2020 bude zrušená

Trebatice
Po dohode s riaditeľmi školy a školských zariadení bude v dňoch 11. - 13.3.2020 (streda - piatok) prerušené vyučovanie v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trebatice,
V dňoch od 13.3.2020 (piatok) až do 21.3.2020 (sobota) bude uzatvorená prevádzka obecnej knižnice,
Do 31.3.2020 nebudú Obcou Trebatice organizované žiadne hromadné spoločenské, športové a kultúrne podujatia.

Biely Kostol
Na základe preventívnych opatrení proti koronavirusu Vám oznamujeme, že prevádzka Materskej školy v Bielom Kostole bude prerušená od 11.03.2020 do 13.03.2020.
Obec Biely Kostol pristúpila k dočasnému obmedzeniu osobného kontaktu so stránkami na obecnom úrade. Až do odvolania budú vybavované len súrne záležitosti po telefonickom dohovore s pracovníčkou OcU. V prípade potreby nás môžu kontaktovať prostredníctvom e-mailu: obec@bielykostol.sk alebo telefonicky na čísle  033/5522800

Bojničky
Po dôkladnom zvážení  situácie s infek. ochorením  (COVID19),  sa zriaďovateľ s riaditeľom školy dohodli, že podľa reálneho vývoja v našej obci, zatiaľ nie je dôvod na udelenie riaditeľského voľna žiakom. Situáciu budeme prísne kontrolovať a zareagujeme podľa potreby okamžite.
V rámci prevencie sme zrušili všetky spol. podujatia a prevádzku telocvične pre verejnosť

Osuské
Ruší vyučovanie v dňoch 11.-13.3.2020

Madunice
Od 10.3.2019, t. j. od dnes sa nebudú organizovať žiadne obecné kultúrne a športové podujatia,
Zatvorená bude obecná knižnica,  fitness a telocvičňa základnej školy pre externých návštevníkov  až do odvolania,
Riaditeľ Základnej školy Jána Hollého  s materskou školou Madunice vyhlásil riaditeľské voľno a v dňoch 11. – 13. marca 2020 bude základná i materská škola zatvorená.
Občania obce sú o opatreniach informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu, zverejnené sú na stránke obce www.madunice.sk a školy

Vlčkovce
ZŠ s MŠ prerušuje prevádzku základnej aj materskej školy od 11. 3. - 13. 3. 2020 vrátane

Žilkovce
ZŠ a MŠ v Žlkovciach vyhlásili riaditeľské voľno od 11.3. do 13.3.2020

Malženice
Pre zamedzenie šírenia koronavírusu v dňoch 11.3.-13.3.2020 zatvárame Základnú a Materskú školu

Prietrž
MŠ od stredy 11. 3. 2020 do piatku 13. 3. ( včetne) bude zatvorená.  V tom čase zamestnanci budú dezinfikovať priestory  MŠ.

Bellova Ves
Obec prijala opatrenia na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva
Všetky plánované podujatia organizované obcou sú zrušené do odvolania
Obec odporučila občanom obmedzenie osobných návštev na obecnom úrade a uprednostnenie vybavovania/podávania vecí elektronicky, e-mailom alebo telefonicky
Obec odporučila občanom aby sa nezdružovali pokiaľ to nie je nevyhnutné (napr. oslavy), nenavštevovali zariadenia s väčším pohybom osôb (napr. pohostinstvá)
Obec na web stránke, úradnej tabuli, sociálnej sieti, pravidelne informuje občanov a zverejňuje informačné materiály,
Obec do poštových schránok domácností distribuovala informačné letáky - dvojjazyčne

Sokolovce
od 11.-13.03.2020 je prevádzka ZŠ s MŠ zatvorená, obecný úrad Sokolovce bude fungovať v obmedzenom režime - skrátenie úradných hodín pre verejnosť

Osuské
ZŠ s MŠ Osuské sa ruší vyučovanie v dňoch 11.-13.3.2020

Madunice
Od 10.3.2019, t. j. od dnes sa nebudú organizovať žiadne obecné kultúrne a športové podujatia,
Zatvorená bude obecná knižnica,  fitness a telocvičňa základnej školy pre externých návštevníkov  až do odvolania,
Riaditeľ Základnej školy Jána Hollého  s materskou školou Madunice vyhlásil riaditeľské voľno a v dňoch 11. – 13. marca 2020 bude základná i materská škola zatvorená.
Občania obce sú o opatreniach informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu, zverejnené sú na stránke obce www.madunice.sk a školy
https://zsmadunice.edupage.org/.

Žilkovce
ZŠ a MŠ v Žlkovciach vyhlásili riaditeľské voľno od 11.3. do 13.3.2020

Merašice
Zatvorili MŠ nakoľko bolo prihlásené iba 1 dieťa a upozornenie a doporučenie zo zasadania,
Miestnym rozhlasom sme upozornili verejnosť na zdržanie sa od stretávania sa s iným ľuďmi vo väčších skupinách ,
Tiež dodržiavanie základných hygienických pravidiel

Dolné Dubové
Od 11. do 13.3.2020 je zatvorená Základná škola s materskou školou Dolné Dubové a dňa 14.3.2020 je zrušený šachový turnaj

Dolná Krupá
S účinnosťou od 9. marca 2020 až do odvolania zakazuje organizáciu spoločenských, kultúrnych a športových podujatí v pôsobnosti obce,
Odporúča právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom na území obce obmedziť hromadné podujatia, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia COVID – 19,
Žiadame občanov, aby dodržiavali preventívne odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR uvedené na internetovej stránke,
Oznamuje občanom, že v prípade návštevy zahraničia v ohrozených oblastiach, musia byť v 14 dňovej karanténe a musia podstúpiť testy na ochorenie COVID – 19,
Od 11. do 13. marca 2020 bude zatvorený Obecný úrad v Dolnej Krupej, vybavovať sa bude iba agenda úmrtí a neodkladné úkony budú konzultované telefonicky na tel. číslach 033/5577101 a 033/5577253. Takisto v uvedených termínoch bude zatvorená Základná škola s materskou školou.

Veľký Grob
Od 11.3.2020 do 13.3.2020 sa úplne prerušuje prevádzka Základnej školy, Materskej školy a jedálne vo Veľkom Grobe,
Až do odvolania sa na území obce rušia všetky hromadné podujatia, vrátane športových a kultúrnych aktivít organizovaných pre verejnosť obcou, miestnymi združeniami a jednotlivcami,
Až do odvolania sa pre verejnosť uzatvárajú priestory Kultúrneho domu a obecnej knižnice,
Obecný úrad sa v dňoch 11.3.2020-13.3.2020 uzatvára pre styk s verejnosťou. Zamestnanci OcÚ zostávajú počas bežných stránkových hodín obyvateľom k dispozícii na mailovej adrese, alebo na telefónnych linkách, súrne prípady budú vybavované pri vchodových dverách do úradu
Starosta obce odporučí všetkým prevádzkovateľom zariadení a poskytovateľom služieb prijať opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu a zabezpečiť zvýšenú dezinfekciu priestorov

Gáň
Obec vydala rozhodnutie o uzavretí prevádzky v materskej škole v Gáni v termíne od 11.3.2020 do 13.3.2020 a zároveň zrušila všetky spoločenské podujatia a akcie v kultúrnom dome.

Lošonec
Materská škola v Lošonci bude od 11.03.2020 do 13.03.2020 zatvorená

Šalgočka
Všetky hromadné podujatia máme zrušené a upozornili sme na to občanov i podnikateľské subjekty. Zároveň boli oboznámení ako znížiť riziko infekcie koronavírusu a potrebu dezinfekcie, či už elektronicky, na vývesných tabuliach a obecnej stránke.

 

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW