Opatrenia miest a obcí v TTSK na zamedzenie šírenia koronavírusu

Publikované: 10.03.2020 | Naposledy aktualizované 22.02.2022

Mesto, Obec:

Šípkové
Materská škola zavretá od 11.-13. 03. 2020

Vinohrady nad Váhom
V Materskej a Základnej škole   vo Vinohradoch nad Váhom je prerušené vyučovanie  v dňoch 12. a 13.3.2020
Na základe rozhodnutia úradu verejného zdravotníctva sa na  území obce  zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy do 23.03.2020

Pečeňady
Zákaz verejných podujatí
Prerušenie prevádzky Materskej školy 11.-13. marec 2020
Prerušenie prevádzky obecnej knižnice
Obmedzenie doručovania zásielok obecnou doručovateľkou
Obmedzený režim na Obecnom úrade
Dolné Trhovište
MŠ v Dolnom Trhovišti bude v rámci preventívnych opatrení v súvislosti s ochorením COVID – 19 zatvorená v dňoch 11.3. – 13.3.2020.
Obyvatelia obce Dolné Trhovište sú aktuálne promtne informovaní o preventívnych opatreniach v súvislosti so spomínaným ochorením a verejných vyhláškach prostredníctvom miestneho rozhlasu, na webovom sídle obce a úradnej tabuli

Hradište pod Vrátnom
Uzatvorená prevádzka Základnej školy s materskou školou (vrátane školskej jedálne) v Hradišti pod Vrátnom v termíne 11.-13.3.2020 (vrátane).

Brestovany
V základnej škole s materskou školou v Brestovanoch je zrušené vyučovanie v dňoch  11.3.2020 do 13.3.2020

Pusté Sady
11.-13. 03 2020 prerušené vyučovaie v ZŠ a MŠ
Zrušené spoločenské, kultúrne a športové podujatia

Dlhá
Rušia sa všetky športové, kultúrne a iné podujatia organizované alebo spoluorganizované obcou a posúvajú sa na neurčito;
Prerušuje sa prevádzka Materskej školy Dlhá v dňoch od 11.03.2020 do 13.03.2020;
Uzatvára sa  pre návštevníkov športovisko – areál futbalového štadióna TJ Dlhá;
Obecný úrad v Dlhej bude pre verejnosť uzatvorený . Odporúčame občanom na kontakt s OÚ využívať elektronickú a telefonickú komunikáciu;
Odporúčame súkromným osobám obmedziť organizovanie športových, kultúrnych a iných podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet účastníkov;

Borová
Zrušenie vyučovacieho procesu MŠ 11. – 13. 3. 2020
Zrušenie obecných akcii
Dezinfekcia priestorov MŠ a OÚ
Obmedzenie styku OÚ s verejnosťou

  Voderady   
  Zrušenie vyučovacieho procesu (ZŠ, NŠ, ZUŠ) 10.3 – 13.3.
  Vykonávanie pravidelnej dezinfekcie
  Obmedzenie styku s verejnosťou
  Zrušenie hromadných podujatí

  Bínovce    
  Zrušenie vyučovacieho procesu (MŠ) od 11.3.

  Križovany n/Dudváhom
  Zrušenie hromadných podujatí
  Vykonávanie pravidelnej dezinfekcie
  Zrušenie vyučovacieho procesu 11.3.-13.3

  Trakovice
  Nepozastavuje vyučovací proces

  Trstín
  Ruší všetky spoločenské , kultúrne akcie
  Zrušenie vyučovacieho procesu (ZŠ, MŠ) 11.3. – 13.3.
  Obmedzuje styk s verejnosťou

  Ružindol
  Zrušenie vyučovacieho procesu (ZŠ, MŠ) 11.3.- 13. 3.

  Horné Zelenice
  Zrušenie vyučovacieho procesu (MŠ) 10.3. -13.3.
  Prerušenie prevádzky obecného úradu

  Šelpice  
  Obmedzenie styku s verejnosťou
  Zrušenie vyučovacieho procesu 11.3. -13. 3.

  Hrnčiarovce n/Parnou 
  Zrušenie vyučovacieho procesu (ZŠ, MŠ) 11.3. -13. 3.

  Šúrovce       
  Zrušenie vyučovacieho procesu (ZŠ, MŠ) 11.3. -13. 3.
  Obmedzuje styk s verejnosťou na obecnom úrade

  Bučany   
  Obmedzuje styk s verejnosťou na obecnom úrade
  Zrušenie vyučovacieho procesu (ZŠ, MŠ) 11.3. -13. 3.
  Uzatvorenie obecnej knižnice
  Vykonávanie pravidelnej dezinfekcie
  Obmedzuje styk s verejnosťou na obecnom úrade

  Kátlovce
  Zrušenie vyučovacieho procesu (ZŠ, MŠ) 11.3. -13. 3.
  Obmedzuje styk s verejnosťou na obecnom úrade

  Pavlice
  Zrušenie vyučovacieho procesu (ZŠ, MŠ) 11.3. -13. 3.
  Obmedzuje styk s verejnosťou na obecnom úrade
  -Vykonávanie pravidelnej dezinfekcie

  Hlohovec
  Zrušenie vyučovacieho procesu (ZŠ, MŠ) 10.3. -13. 3.
  Zrušenie všetkých spoločenských podujatí
  Prerušenie činností denných centier seniorov
  Mestský úrad nateraz ostáva pre verejnosť otvorený, no prijali sprísnené hygienické opatrenia.

  Pusté Úľany
  Zrušenie vyučovacieho procesu (ZŠ, MŠ) 10.3. -13. 3.
  Zrušenie všetkých spoločenských podujatí
  Vykonávanie pravidelnej dezinfekcie
  Obmedzuje styk s verejnosťou na obecnom úrade

  Dubovany
  Zrušenie vyučovacieho procesu (ZŠ, MŠ) 10.3. -13. 3.
  Obecný úrad funguje v režime neúradných dní

  Košolná
  MŠ v Košolnej je od 11.03. do 13.03. zatvorená
  Obecný úrad je zatvorený pre verejnosť do odvolania

  Dechtice
  Školské vyučovanie bude v dňoch 11.3. do 13.3.2020 zrušené.
  Boli zrušené všetky kultúrne, spoločenské aj športové podujatia

  Bohdanovce nad Trnavou
  Obec uzatvára ZŠ s MŠ na dobu od 11.03.2020 do 13.03.2020.

  Hoste
  Zušené vyučovanie v materskej škole od 10.03.2020 do 13.03.2020 z dôvodu 57% chorobnosti detí

  Smolenice
  V dňoch 11.3. až 13.3.2020 zrušené vyučovanie v Základnej škole s materskou školou a taktiež aj v súkromnej materskej škole Lienka.
  Obec zároveň prijala opatrenia na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva.

  Majcichov
  Škola, škôlka zatvorená od 11.03. do 13.03.
  Obecný úrad – prijímanie len urgentných stránok od 11.03. do 13.03.
  Zrušené podujatia – zabíjačka, výročná schôdza červený kríž

  Horné Orešany
  zrušené vyučovanie ZŠ s MŠ Horné Orešany v dňoch od 11.03.2020 do 13.03.2020.
  Zároveň plánovaná Orešanská koštofka v kultúrnom dome na deň 14.03.2020 bude zrušená

  Trebatice
  Po dohode s riaditeľmi školy a školských zariadení bude v dňoch 11. - 13.3.2020 (streda - piatok) prerušené vyučovanie v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trebatice,
  V dňoch od 13.3.2020 (piatok) až do 21.3.2020 (sobota) bude uzatvorená prevádzka obecnej knižnice,
  Do 31.3.2020 nebudú Obcou Trebatice organizované žiadne hromadné spoločenské, športové a kultúrne podujatia.

  Biely Kostol
  Na základe preventívnych opatrení proti koronavirusu Vám oznamujeme, že prevádzka Materskej školy v Bielom Kostole bude prerušená od 11.03.2020 do 13.03.2020.
  Obec Biely Kostol pristúpila k dočasnému obmedzeniu osobného kontaktu so stránkami na obecnom úrade. Až do odvolania budú vybavované len súrne záležitosti po telefonickom dohovore s pracovníčkou OcU. V prípade potreby nás môžu kontaktovať prostredníctvom e-mailu: obec@bielykostol.sk alebo telefonicky na čísle  033/5522800

  Bojničky
  Po dôkladnom zvážení  situácie s infek. ochorením  (COVID19),  sa zriaďovateľ s riaditeľom školy dohodli, že podľa reálneho vývoja v našej obci, zatiaľ nie je dôvod na udelenie riaditeľského voľna žiakom. Situáciu budeme prísne kontrolovať a zareagujeme podľa potreby okamžite.
  V rámci prevencie sme zrušili všetky spol. podujatia a prevádzku telocvične pre verejnosť

  Osuské
  Ruší vyučovanie v dňoch 11.-13.3.2020

  Madunice
  Od 10.3.2019, t. j. od dnes sa nebudú organizovať žiadne obecné kultúrne a športové podujatia,
  Zatvorená bude obecná knižnica,  fitness a telocvičňa základnej školy pre externých návštevníkov  až do odvolania,
  Riaditeľ Základnej školy Jána Hollého  s materskou školou Madunice vyhlásil riaditeľské voľno a v dňoch 11. – 13. marca 2020 bude základná i materská škola zatvorená.
  Občania obce sú o opatreniach informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu, zverejnené sú na stránke obce www.madunice.sk a školy

  Vlčkovce
  ZŠ s MŠ prerušuje prevádzku základnej aj materskej školy od 11. 3. - 13. 3. 2020 vrátane

  Žilkovce
  ZŠ a MŠ v Žlkovciach vyhlásili riaditeľské voľno od 11.3. do 13.3.2020

  Malženice
  Pre zamedzenie šírenia koronavírusu v dňoch 11.3.-13.3.2020 zatvárame Základnú a Materskú školu

  Prietrž
  MŠ od stredy 11. 3. 2020 do piatku 13. 3. ( včetne) bude zatvorená.  V tom čase zamestnanci budú dezinfikovať priestory  MŠ.

  Bellova Ves
  Obec prijala opatrenia na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva
  Všetky plánované podujatia organizované obcou sú zrušené do odvolania
  Obec odporučila občanom obmedzenie osobných návštev na obecnom úrade a uprednostnenie vybavovania/podávania vecí elektronicky, e-mailom alebo telefonicky
  Obec odporučila občanom aby sa nezdružovali pokiaľ to nie je nevyhnutné (napr. oslavy), nenavštevovali zariadenia s väčším pohybom osôb (napr. pohostinstvá)
  Obec na web stránke, úradnej tabuli, sociálnej sieti, pravidelne informuje občanov a zverejňuje informačné materiály,
  Obec do poštových schránok domácností distribuovala informačné letáky - dvojjazyčne

  Sokolovce
  od 11.-13.03.2020 je prevádzka ZŠ s MŠ zatvorená, obecný úrad Sokolovce bude fungovať v obmedzenom režime - skrátenie úradných hodín pre verejnosť

  Osuské
  ZŠ s MŠ Osuské sa ruší vyučovanie v dňoch 11.-13.3.2020

  Madunice
  Od 10.3.2019, t. j. od dnes sa nebudú organizovať žiadne obecné kultúrne a športové podujatia,
  Zatvorená bude obecná knižnica,  fitness a telocvičňa základnej školy pre externých návštevníkov  až do odvolania,
  Riaditeľ Základnej školy Jána Hollého  s materskou školou Madunice vyhlásil riaditeľské voľno a v dňoch 11. – 13. marca 2020 bude základná i materská škola zatvorená.
  Občania obce sú o opatreniach informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu, zverejnené sú na stránke obce www.madunice.sk a školy
  https://zsmadunice.edupage.org/.

  Žilkovce
  ZŠ a MŠ v Žlkovciach vyhlásili riaditeľské voľno od 11.3. do 13.3.2020

  Merašice
  Zatvorili MŠ nakoľko bolo prihlásené iba 1 dieťa a upozornenie a doporučenie zo zasadania,
  Miestnym rozhlasom sme upozornili verejnosť na zdržanie sa od stretávania sa s iným ľuďmi vo väčších skupinách ,
  Tiež dodržiavanie základných hygienických pravidiel

  Dolné Dubové
  Od 11. do 13.3.2020 je zatvorená Základná škola s materskou školou Dolné Dubové a dňa 14.3.2020 je zrušený šachový turnaj

  Dolná Krupá
  S účinnosťou od 9. marca 2020 až do odvolania zakazuje organizáciu spoločenských, kultúrnych a športových podujatí v pôsobnosti obce,
  Odporúča právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom na území obce obmedziť hromadné podujatia, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia COVID – 19,
  Žiadame občanov, aby dodržiavali preventívne odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR uvedené na internetovej stránke,
  Oznamuje občanom, že v prípade návštevy zahraničia v ohrozených oblastiach, musia byť v 14 dňovej karanténe a musia podstúpiť testy na ochorenie COVID – 19,
  Od 11. do 13. marca 2020 bude zatvorený Obecný úrad v Dolnej Krupej, vybavovať sa bude iba agenda úmrtí a neodkladné úkony budú konzultované telefonicky na tel. číslach 033/5577101 a 033/5577253. Takisto v uvedených termínoch bude zatvorená Základná škola s materskou školou.

  Veľký Grob
  Od 11.3.2020 do 13.3.2020 sa úplne prerušuje prevádzka Základnej školy, Materskej školy a jedálne vo Veľkom Grobe,
  Až do odvolania sa na území obce rušia všetky hromadné podujatia, vrátane športových a kultúrnych aktivít organizovaných pre verejnosť obcou, miestnymi združeniami a jednotlivcami,
  Až do odvolania sa pre verejnosť uzatvárajú priestory Kultúrneho domu a obecnej knižnice,
  Obecný úrad sa v dňoch 11.3.2020-13.3.2020 uzatvára pre styk s verejnosťou. Zamestnanci OcÚ zostávajú počas bežných stránkových hodín obyvateľom k dispozícii na mailovej adrese, alebo na telefónnych linkách, súrne prípady budú vybavované pri vchodových dverách do úradu
  Starosta obce odporučí všetkým prevádzkovateľom zariadení a poskytovateľom služieb prijať opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu a zabezpečiť zvýšenú dezinfekciu priestorov

  Gáň
  Obec vydala rozhodnutie o uzavretí prevádzky v materskej škole v Gáni v termíne od 11.3.2020 do 13.3.2020 a zároveň zrušila všetky spoločenské podujatia a akcie v kultúrnom dome.

  Lošonec
  Materská škola v Lošonci bude od 11.03.2020 do 13.03.2020 zatvorená

  Šalgočka
  Všetky hromadné podujatia máme zrušené a upozornili sme na to občanov i podnikateľské subjekty. Zároveň boli oboznámení ako znížiť riziko infekcie koronavírusu a potrebu dezinfekcie, či už elektronicky, na vývesných tabuliach a obecnej stránke.

   

  Prečítajte si tiež

  Boli tieto informácie pre vás užitočné?
  ÁnoNie
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram