Oznámenie o zverejnení návrhu Rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na roky 2017 - 2019

Publikované: 22.11.2016/ Aktualizované: 21.02.2022
Trnavský samosprávny kraj v zmysle § 9 ods. (3) zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov oznamuje zverejnenie návrhu Rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na roky 2017 - 2019 na úradnej tabuli a na internetovej stránke www.trnava-vuc.sk v záložke Elektronické služby / Financie a rozpočet / Informovanie o návrhu rozpočtu VÚC, od 22. novembra 2016 do 6. decembra 2016. Návrh Rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na roky 2017-2019 bude prerokovaný na zasadnutí Zastupiteľstva TTSK dňa 7.12.2016.
 
Vyjadrenia a pripomienky k návrhu Rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019 prosíme zasielať elektronickou formou na mailové adresy uvedené v záložke Kontakty na webovom sídle TTSK.
 
V Trnave, dňa 23.11.2016

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend