Podmienky pre cezhraničný pohyb na maďarských hraniciach

Publikované: 18.03.2020/ Aktualizované: 22.02.2022

Ministerka vnútra SR Denisa Saková sa dohodla s ministrom vnútra Maďarskej republiky Sándorom Pintérom na voľnom cezhraničnom pohybe občanov Slovenskej republiky, ktorí bývajú alebo pracujú na území Maďarskej republiky najviac do 30 kilometrov od svojich hraníc. Hraničnej kontrole sa budú musieť preukázať platným dokladom totožnosti a potvrdením od zamestnávateľa.

Voľný cezhraničný prechod týchto Slovákov bude platiť od štvrtka 19. marca 2020. Týmto opatrením sa vyrieši aj situácia slovenských občanov v Rajke a v susedných obciach. Na túto skupinu slovenských občanov sa nevzťahujú povinné karanténne opatrenia.

Rovnaké pravidlá budú platiť aj pre občanov Maďarskej republiky, ktorí žijú na Slovensku alebo tu pracujú, a to tiež pre prípady do 30 kilometrov od hraníc.

Akékoľvek ďalšie úpravy tejto bilaterálnej dohody budú závisieť od nárastu výskytu pozitívnych prípadov koronavírusu na dotknutých územiach. Dohoda začne platiť od štvrtka od 6. hodiny ráno, teda hneď po odsúhlasení vládou a vydaní opatrenia hlavného hygienika.

Zdroj: stránka MV SR.
 


MAGYAR FORDÍTÁS

A Szlovák Köztársaság belügyminiszter asszonya, Denisa Saková megegyezett Pintér Sándorral, Magyarország belügyminiszterével, azon szlovák állampolgárok magyar-szlovák viszonylatban érvényes szabad határátlépéséről, akik Magyarországon – a határtól számított 30 km-es távolságon belül - dolgoznak vagy laknak. A határon történő ellenőrzéskor érvényes személyazonossági igazolványt és munkáltatói igazolást kell felmutatniuk.

Ezen szlovák állampolgárok szabad határátlépése 2020. március 19-től, csütörtöktől lehetséges. Ezzel az intézkedéssel megoldódik azon szlovák állampolgárok helyzete is, akik Rajkán és a szomszédos településeken laknak. Rájuk a kötelező karanténba vonulás kötelezettsége nem vonatkozik.

Hasonló szabályok érvényesek a Szlovákiában – a határtól számított 30 km-es távolságon belül - dolgozó vagy élő magyar állampolgárokra.

E kétoldalú megegyezés bármilyen további módosítása a koronavírus fertőzések számának növekedésétől függ az érintett területen. Az egyezmény a kormány általi jóváhagyás és az országos tisztifőorvos rendelkezése után, csütörtökön reggel 6:00 órakor lép életbe.

Forrás: Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma honlapja

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW