Pokračovanie úspešného čerpania eurofondov

Publikované: 19.01.2016/ Aktualizované: 21.02.2022
19.01.2016

Rozvoj Trnavského samosprávneho kraja podmieňuje aj úspešné čerpanie eurofondov. Vzhľadom k tomu, že sa začalo nové programové obdobie na ich získanie, sa rok 2015 niesol v znamení príprav na využívanie finančných prostriedkov z Európskej únie. Odbor stratégie a programovania Úradu TTSK participoval na vytváraní podmienok pre efektívne čerpanie eurofondov v rámci tých operačných programov, kde má Trnavský samosprávny kraj kompetenciu participovať na ich strategickom a finančnom riadení.

„Správne nastavenie podmienok a pravidiel účasti na operačných programoch cezhraničnej spolupráce na českej, maďarskej a rakúskej hranici je predpokladom efektívneho čerpania zdrojov alokovaných v jednotlivých programoch na úrovni miestnej a regionálnej samosprávy a občianskej spoločnosti," uviedla riaditeľka odboru Ida Antipovová. Ako poznamenala, Trnavský samosprávny kraj pre svoje spádové územie pripravoval strategické dokumenty ako sú Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2016 – 2020 a Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského kraja na roky 2014 – 2020.

Trnavský samosprávny kraj pokračoval v roku 2015 aj v spolupráci v rámci stredoeurópskeho regiónu Centrope. Rozvíjala sa spolupráca v kľúčových oblastiach územnej integrácie, kultúry, cestovného ruchu, vedomostného regiónu a ľudského kapitálu. „Trnavský samosprávny kraj sa podieľal na realizácii viacerých projektov s partnerskými regiónmi a mestami Centrope a v spolupráci s ostatnými slovenskými partnermi i strešnou organizáciou Slovenský dom Centrope garantoval aktualizáciu turistického portálu tourcentrope (http://www.tourcentrope.eu/sk/)," spresnila riaditeľka Antipovová. Výsledky minuloročnej spolupráce boli prezentované na politickej konferencii, ktorá sa uskutočnila koncom roka 2015 v rakúskom v St. Pöltene za účasti podpredsedu TTSK Augustína Hambálka (na obr.).

gak

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW