Poslanci TTSK schválili pôžičku 15 mil. € na opravu ciest II. a III. triedy a nových riaditeľov kultúrnych inštitúcií

Publikované: 11.04.2019/ Aktualizované: 21.02.2022

11. 4. 2019 – Poslanci Trnavského samosprávneho kraja schválili na rokovaní pôžičku od vlády vo výške 15 mil. €, ktorá je určená na opravu ciest II. a III. triedy a mostov, ktoré sú v najhoršom stave. Zastupiteľstvo tiež schválilo nových riaditeľov kultúrnych inštitúcii, ktorí vzišli z výberových konaní a dotácie z podporných schém pre úspešných uchádzačov.  
„Vyrokovali sme s Ministerstvom financií výhodnú bezúročnú pôžičku vo výške 15 mil. € na obdobie 10 rokov. Jednorázovo nám to pomôže, v najbližších 3 rokoch, opraviť cesty a mosty, ktoré sú v najhoršom stave. Nejde však o systémové riešenie stavu cestnej infraštruktúry v regiónoch," povedal trnavský župan Jozef Viskupič.   
Dvanásť kultúrnych inštitúcii v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK má nové vedenie. Na základe výberových konaní poslanci dnes schválili nových riaditeľov, ktorí boli vybraní odbornou výberovou komisiou, aj s medzinárodnou účasťou. Trnavská župa tiež zaviedla nové systémové opatrenie - 5 ročné funkčné obdobie pre riaditeľov všetkých svojich inštitúcií, s jasne definovanou koncepciou rozvoja na toto obdobie. Týmto opatrením nastavujeme  rovnaké pravidlá pre všetky rozpočtové aj príspevkové organizácie kraja. 
„Som rád, že kultúrne inštitúcie majú nových riaditeľov, ktorí prešli transparentným a odborným výberovým konaním. Majú pred sebou 5-ročné funkčné obdobie s jasne definovanou koncepciou rozvoja. Je dôležité, že po uplynutí tohto obdobia budú riaditelia predkladať aj odpočet svojej práce," dodal J. Viskupič.
Poslanci tiež schválili pridelenie dotácií z podporných schém TTSK. Celkovo 750 tis. € sa rozdelí pre žiadateľov na projekty v oblasti kultúry, športu, v sociálnej oblasti a v ochrane zdravia. V porovnaní s rokom 2018 trnavská župa registruje zvýšený záujem o dotácie. Pre rok 2019 bolo prostredníctvom elektronického formulára podaných celkovo 1006 žiadostí, čo je medziročne nárast o 17%. Oprávnené subjekty podali žiadosti v hodnote skoro 3 mil. €. Pre tento kalendárny rok trnavská župa vyčlenila pre dotačné schémy celkovo 750 tis. €, čo je takmer o 180 tis. € viac, ako v predchádzajúcom roku. 
Zastupiteľstvo schválilo aj výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu na podporu  regionálneho rozvoja. Na účely všeobecne prospešných služieb a projektov, na podporu podnikania a zamestnanosti na území TTSK a zvyšovanie atraktivity územia a rozvoj cestovného ruchu v regiónoch trnavskej župy, si budú môcť miestne akčné skupiny (MAS), oblastné organizácie cestovného ruchu, či iné subjekty, ktoré pracujú  v oblasti regionálneho rozvoja. Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na poskytovanie dotácií predstavuje 500 000 €.
 

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW