Poznaj slovenskú reč

Publikované: 12.06.2019/ Aktualizované: 21.02.2022

Aj tento rok sa v gescii Štátneho pedagogického ústavu uskutočnilo Celoštátne kolo súťaže Poznaj slovenskú reč pre školy s vyučovacím jazykom maďarským. Celoštátne kolo 39. ročníka súťaže sa konalo na Strednej odbornej škole stavebnej v Nových Zámkoch v dňoch 5. až 7. júna 2019. Súťaž otvorila a prítomných srdečne privítala predsedníčka celoštátnej odbornej komisie súťaže Poznaj slovenskú reč PaedDr. Anita Halászová.

Súťaže sa zúčastnili žiaci základných a stredných škôl, ktorí sa umiestnili v krajských postupových kolách na prvých troch miestach 1., 2., 3. a 4. kategórie. Našu školu reprezentoval Marek Máťaš, študent II.D triedy, ktorý súťažil v tretej kategórii medzi gymnazistami a inými stredoškolákmi pochádzajúcich z rôznych miest Slovenska. Po usilovnej a svedomitej príprave sa Marek umiestnil na druhom mieste v striebornom pásme.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend