Pozvánka na 7. riadne zastupiteľstvo TTSK

Publikované: 07.11.2018/ Aktualizované: 21.02.2022

7. 11. 2018 – Predseda Trnavského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zvoláva výjazdové 7. Riadne zasadnutie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční v stredu 7. novembra 2018 o 13.00 hod. na Hlavnej 50/16, 929 01 v Dunajskej Strede.

Program:

 1. Kontrola plnenia uznesení zo 6. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
  (materiál č.108/2018/7)
 2. Návrh nájmu časti pozemku v RO Kunovská priehrada vo vlastníctve Mesta Senica
  (materiál č.109/2018/7)
 3. Prevod novovytvoreného pozemku parc.č. 662/4 s celkovou výmerou 162 m2 v k.ú. Šterusy do vlastníctva Obce Šterusy
  (materiál č.110/2018/7)
 4. Návrh na doplnenie Uznesenia č. 83/2018/06 zo dňa 19.9.2018 (Odňatie správy nehnuteľného majetku)
  (materiál č.111/2018/7)
 5. Operačný plán zimnej údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja pre zimné obdobie 2018/2019
  (materiál č.112/2018/7)
 6. Návrh investícií do rozvoja dopravnej, športovej a kultúrnej infraštruktúry v meste Dunajská Streda
 7. Návrh Dodatku č. 2 k Rozhodnutiu Trnavského samosprávneho kraja o vydaní zriaďovacej listiny Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici, so sídlom Čulenova 3, 909 01 Skalica
  (materiál č.114/2018/7)
 8. Návrh na udelenie „Ceny slobody Antona Srholca" predsedom TTSK
  (materiál č.115/2018/7)
 9. Informácie
  9.a. Informácia o úprave rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2018 č. 4/2018
  (materiál č.116/2018/7)
  9.b. Informácia o úprave rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2018 č. 5/2018
  (materiál č.117/2018/7)
  9.c. Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK a Úradu TTSK ku dňu 30.09.2018 programového obdobia 2014 – 2020
  (materiál č.118/2018/7)
 10. Rôzne
 11. Interpelácie
 
Mgr. Jozef Viskupič

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW