Pozvánka na Ustanovujúce zasadnutie novozvoleného Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

Publikované: 14.12.2017/ Aktualizované: 21.02.2022

 

 

 

 

 

 

V súlade s ustanovením  § 14 zákona NR SR č. 302/2001 Z.z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

 
z v o l á v a m
 
 
ustanovujúce zasadnutie novozvoleného
Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja so sídlom v Trnave,

ktoré sa uskutoční dňa
 
 
4. decembra 2017 o 13.00 hod.
v aule MtF STU, Bottova ulica 2781/25, Trnava
 
 
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Informácia predsedu Volebnej komisie Trnavského samosprávneho kraja o priebehu a výsledku volieb do orgánov Trnavského samosprávneho kraja
3. Zloženie sľubu novozvoleného predsedu Trnavského samosprávneho kraja 
4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja 
5. Príhovor hostí a novozvoleného predsedu Trnavského samosprávneho kraja
6. Pracovná časť rokovania nového poslaneckého zboru:
a) Otvorenie pracovného rokovania
b) Návrh na uznesenie o zložení sľubu predsedu TTSK a poslancov Zastupiteľstva TTSK (materiál č. 01/2017/01)
c) Voľba členov 
A/ Komisie pre nezlučiteľnosť funkcií 
B/ Mandátovej komisie  (materiál č. 02/2017/01)
d) Rôzne
7. Záver 
 
Dr.h.c.  Ing. Tibor Mikuš, PhD.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW