Praktická časť odbornej zložky maturitných skúšok

Publikované: 25.04.2019/ Aktualizované: 21.02.2022
25. 4. 2019 – Praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky absolvovali žiaci našej školy, Obchodnej akadémie vo Veľkom Mederi v dňoch 15. a 16.apríla 2019 podľa vopred pripraveného harmonogramu, v ktorom každý žiak mal určený dátum a miesto vykonania maturitnej skúšky. Témy vypracovali vyučujúci praktických odborných predmetov. 

V riešení jednotlivých tém mali žiaci preukázať ovládanie základných ekonomických výpočtov a zručností v účtovaní v sústave podvojného účtovníctva na počítači. 
Témy boli koncipované tak, aby žiaci mohli preukázať ekonomické myslenie a schopnosť reagovať na požiadavky ekonomickej praxe. 
Očakávame od našich absolventov, aby vedeli efektívne využívať aktuálne ekonomické informácie, dokázali samostatne pracovať a mali dostatočné zručnosti pri práci na počítači. 

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend