Predseda prijal návštevy z Poľskej republiky

Publikované: 02.12.2013/ Aktualizované: 21.02.2022

2.12.2013 - Predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Tibor Mikuš prijímal na úrade TTSK návštevy z Poľskej republiky. Prvú návštevu viedla Jeho Excelencia Tomasz Chloň, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Poľskej republiky na Slovensku. Následne predseda TTSK uvítal aj predsedu Svätokrížskeho vojvodstva Adama Jarubasa a jeho delegáciu, v ktorej boli prorektor Univerzity Jana Kochanowskiego (UJK) Marek Przienoslo, dekan Fakulty manažmentu a správy UJK Wojciech Saletra a profesor UJK, prednášajúci na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) Ryszard Czarny.

Cieľom oboch stretnutí bolo prerokovať podmienky pripravovanej Dohody o vzájomnej spolupráci medzi predstaviteľmi oboch regiónov, a to v oblasti vzdelávania, hospodárstva, energetiky, cestovného ruchu a projektov Európskej únie. Všetci prítomní sa zhodli na tom, že je potrebné koordinovať aktivity v oblasti budovania infraštruktúry ako jednej z podmienok rozvoja regiónu, a to i na úrovni regionálnej i národnej. „My ako kraj aj napriek tomu, že nemáme priamu hranicu s Poľskou republikou sa podporujeme a podpredseda Čambal sa zúčastňuje rokovaní CETC (Central European Transport Corridor), ktorý prepája juh Švédska cez severozápad Poľska, Česko, Slovensko, Maďarsko až po Jadran. Pri budovaní aktivít slovensko-poľských by sme mohli postupovať podobne ako pri ich vytváraní medzi Slovenskom a Maďarskom, kde máme záujem budovať cestné, mostné a železničné spojenia na rôznych úrovniach," uviedol Tibor Mikuš.

Spoločne sa zhodli v názoroch, že výmena skúseností v oblasti samosprávy a projektov bude prínosom pre oba regióny. „Verím, že táto vzácna návšteva bude ďalším povzbudením do vzájomnej spolupráce slovenských a poľských regiónov," povedal predseda TTSK.

Po prijatí delegácia odišla na výročný galavečer Deň Fakulty sociálnych vied organizovaný Univerzitou sv. Cyrila a Metoda, spojený s krstom knihy profesorov Milana Čákyho a Ryszarda Czarnyho.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW