Predseda TTSK Tibor Mikuš dostal ocenenie počas Národných matičných slávností

Publikované: 12.12.2013/ Aktualizované: 21.02.2022
12.12.2013

V dňoch 1. – 4. augusta 2013 sa konali v Martine Národné matičné slávnosti, ktorými vyvrcholil oslavy 150. výročia založenia Matice slovenskej. Podujatie sa začalo Kongresom matíc slovanských národov, pokračovalo vernisážou výstavy Posvätný odkaz. Svätí Cyril a Metod v slovenskom výtvarnom umení (1. 8.). Počas druhého dňa (2. 8.) sa konala vernisáž výstavy Matica v národe – národ v Matici, slávnostná prezentácia striebornej zberateľskej mince, poštovej známky a najnovšej knižnej publikácie o dejinách MS Vrastanie do času. Vyvrcholením druhého dňa bolo slávnostné sprístupnenie Parku sv. Cyrila a Metoda v areáli MS, odhalenie súsošia svätých Cyrila a Metoda a búst Štefana Moysesa, Karola Kuzmányho a Jána Francisciho. V sobotu 3. 8. sa okrem iného konal Sprievod matičiarov ulicami Martina do amfiteátra, kde program pokračoval vystúpeniami matičných folklórnych súborov, spevácko-dramatických skupín a iných záujmových združení z celého Slovenska. Počas slávnostného galaprogramu Ochrankyňa národa, vysielaného v priamom televíznom prenose, boli pri príležitosti 20. výročia vzniku Slovenskej republiky ocenené Cenou dvadsaťročia osobnosti v 20 kategóriách národného, politického, kultúrneho, vedeckého, umeleckého, duchovného, hospodárskeho a spoločenského života. Za všetkých ocenených sa divákom prihovoril bývalý prezident Českej republiky Václav Klaus. Sobotný program vyvrcholil v amfiteátri v Martine nočnými koncertmi hudobných skupín. Počas záverečného dňa slávností sa konali slávnostné bohoslužby, organový koncert a programy Matičnej nedele v SNM Múzeu slovenskej dediny.
Hlavnými organizátormi Národných matičných slávností, ktoré sa konali od záštitou predsedu vlády Roberta Fica (do Martina prišiel v sobotu 3. 8.), boli Matica slovenská a Mesto Martin.
V rámci slávnostného galaprogramu Ochrankyňa národa dostali Cenu 20. výročia vzniku Slovenskej republiky Jozef Adamec, Július Binder, Ondrej Demo, Peter Dvorský, Milan Stanislav Ďurica, Maťo Ďurinda, Ján Filc, Ivan Gašparovič, Štefan Harabin, Anton Hykisch, Juraj Jakubisko, Roman Kaliský, kardinál Ján Chryzostom Korec, Michal Kováč, Eva Kristínová, Imrich Kružliak, Michal Martikán, Vladimír Mečiar, Tibor Mikuš, Andrej Rudavský, Jaroslav Rezník, Imrich Sedlák, Rudolf Schuster, Vladimír Soták a Jozef Šimonovič.
Mgr. Peter Cabadaj

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW