Prerokovanie Konceptu Územného plánu regiónu Trnavského samosprávneho kraja

Publikované: 10.12.2013/ Aktualizované: 21.02.2022
10.12.2013

Trnavský samosprávny kraj ako orgán územného plánovania obstaráva Územný plán regiónu Trnavského samosprávneho kraja. Prerokovanie sa uskutočňuje v termíne od 25.02.2013 do 26.03.2013. Verejné prerokovanie Konceptu s výkladom spracovateľa Konceptu Územného plánu regiónu Trnavského samosprávneho kraja sa uskutočnilo  11.03.2013 (pondelok) o 09.00 hod. pre obce a mestá TTSK a o 13.00 hod. pre zainteresované orgány a organizácie, fyzické a právnické osoby a širokú verejnosť  v zasadačke Obvodného úradu Trnava.
Prerokovania sa zúčastnil predseda TTSK Tibor Mikuš, podpredsedovia TTSK József Kvarda, Zdenko Čambal a Augustín Hambálek a hlavný kontrolór TTSK Ľudoví Daučo. Účasť starostov však nezodpovedala vážnosti prejednávaného dokumentu. Z 251 pozvaných starostov obcí a miest sa ich zúčastnilo iba 21.
Komplexná dokumentácia Konceptu Územného plánu regiónu TTSK je zverejnená na internetovej stránke Úradu TTSK www.trnava-vuc.sk a zároveň je dokumentácia k dispozícii na Úrade TTSK, na odbore územného plánovania a životného prostredia, Starohájska 10, 917 01 Trnava (kontaktná osoba Ing. Oľga Sersenová, č. t. 033/55 59 560).
Pripomienky je možné zaslať v termíne do 26.03.2013 alebo do 30 dní od písomného doručenia oznámenia na adresu: Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Odbor územného plánovania a životného prostredia, Starohájska 10, 917 01 Trnava.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend