J. Viskupič: Pri transformácii automobilového priemyslu musíme flexibilne reagovať na požiadavky trhu práce

Trnavský župan Jozef Viskupič sa uplynulý týždeň, vo štvrtok 17. novembra 2022, zúčastnil na prvom politickom stretnutí Aliancie regiónov s automobilovým priemyslom (Automotive Regions Alliance – ARA) v nemeckom Lipsku. Na zasadnutí prijali zástupcovia členských regiónov Lipskú deklaráciu a pracovný program aliancie na najbližšie dva roky.

„Trnavský samosprávny kraj sa v júni tohto roka stal jedným zo zakladajúcich členov Aliancie regiónov s automobilovým priemyslom. Naším spoločným cieľom je umožniť spravodlivú a vyváženú transformáciu regiónov s dominantným automobilovým priemyslom tak, aby žiadny z nich neostal pozadu. Za týmto účelom sme na prvom politickom stretnutí prijali päťbodové Lipské vyhlásenie, ktoré sa odvoláva na predtým schválenú desaťbodovú pozíciu ARA. Prostredníctvom týchto dokumentov žiadame predovšetkým vytvorenie európskeho finančného mechanizmu na podporu zelenej a digitálnej transformácie. Teší ma, že rokovanie prebehlo aj za účasti eurokomisára pre zamestnanosť a pracovné práva Nicolasa Schmita, čo nám dáva nádej, že hlasy automobilových regiónov budú vypočuté,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Ako ďalej informoval, „stanovili sme si konkrétne ciele a priority na najbližšie obdobie. Predsedníctvo aliancie bude rotovať. Trnavská župa sa o túto rolu bude uchádzať v čo najkratšom čase. V rámci aliancie budeme presadzovať dôraz na flexibilitu reakcií na požiadavky trhu práce. Príkladom dobrej praxe môže byť systém duálneho vzdelávania, ktorý sme postavili na nohy. Počet zapojených škôl, študentov aj zamestnávateľov neustále rastie.“

ARA vznikla v júni 2022 na 150. plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov. Je politickou sieťou 29 regiónov z Francúzska, Holandska, Nemecka, Slovenska, Rakúska, Španielska a Talianska, ktoré sa zaviazali spolupracovať  v záujme úspešnej transformácie európskeho automobilového a dodávateľského priemyslu. Podieľať sa chcú na dosahovaní európskych klimatických cieľov, podpore udržateľnej mobility či rozvoji vedy, výskumu a inovácií.

Okrem ARA má župa dlhodobo zastúpenie v  medziregionálnej skupine v Európskeho výboru regiónov pre budúcnosť automobilového priemyslu (Committee of the Regions – Automotive Intergroup, CoRAI).

TTSK je tiež členom Združenia zručností v automobilovom priemysle (Automotive Skills Alliance), ktorej pracovnú skupinu na podporu vzdelávania a rekvalifikácie vedie.

Samosprávny kraj pri transformácii priemyslu plní úlohu integrátora, teda sieťuje samosprávy, verejné inštitúcie, univerzity aj podnikateľov. Spoločne s KIRA, krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou, podporuje aj rozvoj malého a stredného podnikania. Prostredníctvom svojho zastúpenia v Bruseli sprostredkováva kontakty, príležitosti a projekty pre domácich partnerov.

Znenie Lipského vyhlásenia a ďalšie informácie a dokumenty ARA sú k dispozícii na https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/Automotive-Regions-Alliance.aspx.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW