Prihláste sa do regionálnej súťaže Výtvarná Senica

Publikované: 02.11.2020/ Aktualizované: 22.02.2022
Súťaž je určená mládeži od 15 rokov a dospelým autorom a jej cieľom je poznávať, realizovať, prezentovať a konfrontovať neprofesionálnu výtvarnú tvorbu v celej jej žánrovej rozmanitosti, vyhľadávať nové talenty, zapájať ich do súťažného zápolenia a oceňovať pozoruhodné výtvarné aktivity. Člení sa na vekovú skupinu autorov od 15 do 25 rokov a vekovú skupinu nad 26 rokov. V každej skupine sa osobitne súťaží v maľbe, v kresbe a grafike a v priestorovej tvorbe. Do kategórie insitnej tvorby, digitálnej tvorby a experimentu sa môžete prihlásiť bez rozlíšenia veku. Výtvarné práce musia byť realizované v rokoch 2017 – 2020, maximálny počet prác je 5 od jedného autora. Každý autor je povinný svoje výtvarné práce označiť identifikačným štítkom. Práce musia byť adjustované.

Do regionálnej súťaže Výtvarná Senica 2020/2021 sa môžu prihlásiť neprofesionálni výtvarníci z okresov Senica a Skalica vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra v Bratislave: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vytvarne-spektrum/, v časti „Chcem sa prihlásiť“. V prípade, že by elektronický prihlasovací systém nebol v najbližšej dobe spustený, môžete sa prihlásiť vyplnením písomnej prihlášky, ktorá je súčasťou propozícií. Výtvarné práce je potrebné doručiť do 13. novembra 2020 do Záhorského osvetového strediska v Senici, Vajanského ul. 19, výstava by sa mala uskutočniť v januári a februári 2021. Prosíme autorov, aby si vzhľadom na pandemickú situáciu a s ňou súvisiace opatrenia, termín doručenia výtvarných diel do ZOS dohodli na telefónnom čísle 0911 100 302.

Výtvarné diela bude hodnotiť odborná porota, ktorá najlepšie práce ocení cenami a čestnými uznaniami a vyberie diela na výstavu. Ocenené práce postúpia do krajskej súťaže Výtvarné spektrum do Dunajskej Stredy. Celé propozície regionálnej súťaže Výtvarná Senica spolu s prihláškou a identifikačnými štítkami nájdete na stránke Záhorského osvetového strediska v Senici tu: https://osveta-senica.sk/vytvarna-senica-2021-propozicie/

Bližšie informácie vám poskytne Záhorské osvetové stredisko na tel. 0911 100 302.
 

 
                                                                                                  Jaroslava Slezáková

                                                                                                        ZOS Senica

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend