Projekt zameraný na zlepšenie ovzdušia štartuje aj v trnavskej župe

Publikované: 15.05.2020/ Aktualizované: 22.02.2022

MŽP SR začalo projekt realizovať 1. januára 2020 spolu s partnermi, ktorými sú Slovenská agentúra životného prostredia, samosprávne kraje (Banská Bystrica, Trenčín, Trnava, Žilina, Prešov, Košice), Slovenský hydrometeorologický ústav, spoločnosť PEDAL Consulting a Technická univerzita Ostrava, VŠB. Partneri sa spoločne zaviazali zlepšovať kvalitu ovzdušia na Slovensku.

Hlavným zámerom projektu je podpora efektívneho riadenia kvality ovzdušia. Dosahovať sa bude vytvorením národnej siete manažérov kvality ovzdušia s jednoznačným cieľom: zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie.

Manažéri kvality ovzdušia v regiónoch

Trnavský samosprávny kraj vystupuje v rámci projektu ako partner. Jeho úlohou je vytvoriť a udržať počas najbližších 8 rokov pozíciu manažéra kvality ovzdušia. Hlavnou náplňou manažéra bude monitoring a analýza problému na lokálnej a regionálnej úrovni, identifikácia kľúčových osôb a inštitúcií, identifikácia a zavádzanie možných opatrení.

Oficialna stranka projektu

Takýmito je napríklad efektívnejšie presadenie opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia týkajúce sa dopravy a vykurovania domácností. Náplňou manažéra bude aj podpora a pomoc pri hľadaní finančných zdrojov pre realizáciu opatrení, poradenstvo, osvetová činnosť a zvyšovanie povedomia o kvalite ovzdušia.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW