Prostriedky EÚ, ktoré získalo Zhromaždenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh, by mali byť vyčerpané na sto percent

Publikované: 23.06.2020/ Aktualizované: 22.02.2022
Hlavným cieľom činnosti EZÚS R-D-V je podpora cezhraničnej spolupráce v záujme posilnenia hospodárskej, sociálnej a územnej kohézie (súdržnosti) medzi jednotlivými členmi – prostredníctvom kooperačných projektov a programov.

„Som rád, že hoci tento projekt po našom príchode na župu stagnoval, za dva roky sa nám ho podarilo naplno naštartovať. Dôkazom je aj záujem o členstvo v zhromaždení, keďže sa k nám pridala aj nitrianska župa. Teší ma, že sme sa dokázali priblížiť úplnému vyčerpaniu alokácie a sumou medzi 20 a 50 tis. € sme podporili veľké množstvo projektov. Zvládli sme skoordinovať záujmy obcí a tiež sa vysporiadať s administratívnou náročnosťou projektov,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

V rámci prioritnej osi 1 k septembru 2019 je zazmluvnených a implementuje sa 23 projektov (rekonštrukcia kaplnky, výstavba komunitných zariadení, rekonštrukcia, nákup kajakov a dračích lodí,..) v celkovej hodnote viac ako 1 milión eur. V rámci prioritnej osi 4 ide o 41 projektov s celkovou alokovanou sumou takmer 2 milióny eur (festivaly, tábory pre deti, školenia, výskumné projekty,...). V rámci oboch osí je v procese schvaľovania ešte ďalších 131 žiadostí v hodnote viac ako 6 miliónov eur.

„Teší ma, že počas posledných dvoch rokov sme veľmi úspešne čerpali prostriedky z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Podľa predbežných výsledkov vyčerpáme alokovanú sumu na sto percent,” vyjadril sa podpredseda Trnavskej župy József Berényi. „Je to jasný dôkaz, že samosprávy vedia úspešne a veľmi efektívne využívať finančné možnosti poskytnuté Európskou úniou, navyše keď vieme, že programy, ktoré idú cez ústredné orgány štátnej správy, sa čerpajú len na nejakých 35 percent.“

V rámci cezhraničnej spolupráce a rozvoja sa EZÚS R-D-V zameriava najmä na dopravnú infraštruktúru, energetické systémy, informačné technológie, strojársky priemysel, cestovný ruch, vzdelávanie, kultúru a náboženstvo, šport a mládež, projektový manažment spoločných projektov, rozvoj Dunaja a jeho prítokov, logistiku, podporu malých a stredných podnikov, ochranu životného prostredia či poľnohospodárstvo.

Členmi EZÚS RDV sú Trnavský samosprávny kraj, Bratislavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, a župy Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom a Pest.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW