Protidrogová beseda

Publikované: 27.11.2019 | Naposledy aktualizované 21.02.2022

Prednášku spojenú s besedou organizovala Mgr. Baranyaiová, koordinátorka protidrogovej prevencie na škole podľa harmonogramu zadania hlavných úloh v školskom roku 2019/2020. Prednášajúcou bola príslušníčka PZ v Dunajskej Strede.

Na začiatku prednášajúca predviedla prezentáciu, ktorú žiaci pozorne sledovali. Potom nasledovala beseda, z ktorej vyplýva, že žiaci poznajú rôzne druhy drog, sú si vedomí ich škodlivých účinkov, sú spokojní s preventívnymi aktivitami na škole, ale miestami majú mylné informácie o drogách.

V druhej časti príslušník PZ oboznámil žiakov, aké druhy zbraní existujú a čo sa považuje za zbraň a o nebezpečnosti narábania zo zbraňami.

Cieľom besedy bolo poukázať na ohrozujúce účinky používania rôznych omamných látok, vyjasniť si pojmy súvisiace s drogami a zbraňami a dôležitosti medziľudských vzťahov.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram