Rada partnerstva schválila Vstupnú správu PHRSR 2022-2030

Publikované: 15.01.2021/ Aktualizované: 22.02.2022

Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Trnavského samosprávneho kraja na roky 2021-2027 schválila 13. januára 2021 Vstupnú správu pre vypracovanie strategického dokumentu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na obdobie rokov 2022 až 2030. Následne bola predložená Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

„Vstupná správa definuje strategický rámec rozvoja našej trnavskej župy na najbližšie roky. Ide tiež o kľúčový dokument, ktorým sa pripravujeme na čerpanie eurofondov a implementáciu integrovaných územných investícií v najbližších dvoch programových obdobiach,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Pred samotným schvaľovaním  materiálu v Rade partnerstva bol návrh vstupnej správy elektronicky zaslaný všetkým členom Rady partnerstva na pripomienkovanie dňa 23. decembra 2020. Zápisnica o priebehu hlasovania je zverejnená na webovom sídle Trnavského samosprávneho kraja.

„Už pri tvorbe Vstupnej správy boli oslovení sociálno-ekonomickí partneri, teda subjekty verejnej správy vrátane obcí, miest a ministerstiev, podnikatelia a mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja na príslušnej miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni. Bolo nám doručených 1016 projektových zámerov, ktoré sme využili na zostavenie priorít, špecifických cieľov, ako aj na identifikáciu kľúčových operácií a tematických balíčkov. Tento zoznam projektových zámerov je predbežný a bude konkretizovaný v priebehu prípravy Programu rozvoja,“ doplnil župan Viskupič.

Štatút Rady partnerstva bol Radou partnerstva schválený 22. decembra 2020. Spolu so Vstupnou  správou bude predmetom najbližšieho rokovania krajského zastupiteľstva.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW