Rada partnerstva Trnavského samosprávneho kraja schválila svoj štatút

Publikované: 23.12.2020/ Aktualizované: 22.02.2022

Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Trnavského samosprávneho kraja na roky 2021-2027 schválila v utorok 22. decembra 2020 štatút, ktorý definuje jej pôsobnosť. V porovnaní so súčasným programovým obdobím bude mať rada, ktorá je regionálnou platformou územnej spolupráce sociálno-ekonomických partnerov, posilnené postavenie.

„V novom programovom období budeme mať jednoduchší prístup k financovaniu našich rozvojových potrieb zo zdrojov Európskej únie. Vítame zmenu smerom
ku komplexnému prístupu k zásadným prioritám územia, o ktorých budeme rozhodovať kolektívne a demokraticky. Preto si myslím, že máme jedinečnú príležitosť konečne využiť eurofondy naplno tak, aby sa dostali do všetkých kútov nášho kraja. Za týmto účelom sme Radu partnerstva vytvorili participatívne a zdola,“
uviedol predseda Rady partnerstva a trnavský župan Jozef Viskupič.

Kreovaniu Rady partnerstva a jej štatútu predchádzali mesiace rokovaní a konzultácií
na expertnej a politickej úrovni. Okrem iných župa zorganizovala sériu videokonferencií
so starostami, primátormi a zástupcami regionálnych združení miest a obcí.       

„Chceme, aby Rada partnerstva nebola orgánom len pro forma. Preto zároveň presadzujeme regionálnu pôsobnosť technických kancelárií, ktoré by nemali byť len prstami centrálnej moci. Takto budú európske peniaze určené pre regióny v gescií obcí, miest a krajov. Tým prispejeme k zrýchleniu a zefektívneniu čerpania eurofondov, ako aj k ich zmysluplnejšiemu využitiu, ako keby boli administrované na národnej úrovni. Neželáme si totiž scenár, v ktorom na konci ďalšieho programového obdobia bolo vyčerpaných len 40 % z alokácie,“ doplnil Viskupič.

Rada partnerstva má vyše 100 členov, ktorí sú rozdelení do piatich komôr – komoru regionálnej samosprávy, komoru miestnej územnej samosprávy, komoru sociálno-ekonomických partnerov (podnikateľského, akademického a vzdelávacieho sektora, občianskej spoločnosti, cirkví a neziskových organizácií), komoru štátnej správy a komoru udržateľného mestského rozvoja.

Do konca tohto roka bude Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky predložená Vstupná správa pre spracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na roky 2021-2027, ktorá bude definovať strategický rámec rozvoja kraja. V januári by mala byť predmetom rokovania krajského zastupiteľstva a Rady partnerstva.

Štatút Rady partnerstva bude zverejnený na https://www.trnava-vuc.sk/13899-sk/rada-partnerstva-pre-iur-ttsk-2021-2027.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW