S projektom TALENTWAY.NET do praxe aj škôl

Publikované: 08.10.2018/ Aktualizované: 21.02.2022

Ako prepojiť školy s praxou ponúka stredným školám aj program TALENTWAY.NET, ktorý podporuje kreatívne myslenie a tímovú prácu žiakov a študentov.

Zástupcovia univerzitnej akademickej obce, ktorých vedie Ing. Peter Filo, PhD. z Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, informovali na pracovnom stretnutí riaditeľov vybraných stredných odborných škôl (Obchodná akadémia Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná Trnava, Hotelová akadémia Piešťany, Stredná odborná škola strojnícka Skalica ) v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja o možnostiach spolupráce, rozvoji osobnostného rastu žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese s cieľom využitia projektového vyučovania. Praktické skúsenosti v projektovom vyučovaní posúvajú žiakov a študentov do oblasti spolupráce s firmami, zamestnávateľmi a podnikmi. Cieľom je rozvíjať tímovú prácu, budovať partnerstvá na úrovni žiak-zamestnávateľ, zvyšovať pracovný potenciál a dať možnosť každému žiakovi rozvíjať svoju silnú stránku – odborné schopnosti a mäkké zručnosti v spolupráci so zamestnávateľmi.

Program TALENTWAY.NET reaguje na požiadavky praxe pripravovať žiakov a študentov na nové typy pracovných pozícií, kde sa vyžadujú hlavne projektové a tímové zručnosti a ich intenzívne zapájanie sa do poznania problémov a príležitostí z reálnej podnikateľskej a spoločenskej praxe. Pre stredné aj vysoké školy umožňuje tento program realizáciu odbornej praxe a praktickej výučby v priamej kooperácie s rôznymi podnikmi a organizáciami. Program je unikátny v tom, že umožňuje, aby sa každý žiak alebo študent školy zúčastnil na riešení viacerých projektov a tým odhalil a rozvinul svoje silné stránky a súčasne spoznal reálne prostredie firiem. To umožní absolventom lepšie uplatnenie na pracovných pozíciách po skončení strednej školy alebo aj lepšiu prípravu na vysokoškolské štúdium. Pre učiteľov je program TALENTWAY.NET nastavený tak, aby im uľahčil pedagogický a hodnotiaci proces, k čomu dobre poslúži aj osobitná online platforma.

Ing.Peter Beck, poradca župana pre vzdelanostný región podporuje myšlienku projektového vyučovania na stredných školách aj v oblasti praktického vyučovania. Najkvalitnejší absolvent je zručný absolvent, ktorý dokáže teoretické vedomosti využiť v praxi. Preto je nevyhnutné podporiť mladé talenty v rozvoji kreatívneho myslenia aj v spolupráci so zamestnávateľmi. Trnavská župa podporuje svoje školy v modernizácii výchovno-vzdelávacieho procesu a v implementácii moderných metód vyučovania. Dôležité je, aby sme u žiakov vzbudili väčší záujme o odborné a praktické vyučovanie. Aj toto je cesta, ako môžeme zatraktívniť odborné vzdelávanie.

Riaditelia stredných odborných škôl, ktorí tvoria DUAL TEAM pri Trnavskom samosprávnom kraji,  prejavili záujem o zapojenie žiakov do takejto formy vyučovania, ktorá podporuje samostatný a zodpovedný prístup k vzdelávaniu, rozvoj praktických zručností a vyučovanie v malých skupinách, kde učiteľ vedie žiakov k tvorivosti a kreatívnemu mysleniu.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW