SK 8 obhajuje záujmy obyvateľov samosprávnych krajov už 15 rokov

Publikované: 28.05.2021/ Aktualizované: 22.02.2022

„SK 8 existuje už 15 rokov. Hoci združenie samosprávnych krajov vzniklo v roku 2006, v minulosti bolo pomerne neaktívne. Činnosť združenia sme sa preto aj s novou župankou a županmi rozhodli rozprúdiť v januári 2018. Teší ma, že sa stávame relevantným partnerom vláde, parlamentu, štátnym orgánom a inštitúciám. Vďaka iniciatíve sa nám podarilo ovplyvniť viaceré zákony v prospech obyvateľov regiónov, napríklad v oblasti verejnej dopravy alebo krízového riadenia,“ uviedol predseda SK 8 a trnavský župan Jozef Viskupič.

Ambíciou krajov je zaviesť tradíciu pravidelného dialógu s vládou Slovenskej republiky. Aktuálne sa zameriava predovšetkým na prípravu reformy verejnej správy, ktorá by podľa SK 8 mala byť postavená na princípoch decentralizácie, subsidiarity a fiškálnej autonómie krajov. Úpravou by malo prejsť rozdelenie kompetencií medzi štát, samosprávne kraje a obce, ako aj spôsobu financovania samospráv. Výzvou pre kraje je aj príprava efektívneho čerpania európskych zdrojov v rámci programového obdobia 2021-2027 a z Fondu obnovy.

„Pretrvávajúca pandémia poukázala aj na akcieschopnosť samospráv vrátane tých regionálnych. Zvládame aj úlohu takého rozsahu, akou je zabezpečovať masové očkovanie, čím nás poverila vláda. Od toho sa chceme odraziť v pripravovanej reforme verejnej správy. Sme totiž presvedčení, že kompetencie v mnohých oblastiach by pri efektívnejšej organizácii vecí verejných mohla vykonávať samospráva lepšie, adresnejšie, pružnejšie, hospodárnejšie a zo svojej podstaty bližšie k ľuďom,“ skonštatoval Viskupič.

Od roku 2018 má SK 8 kanceláriu, ktorá zabezpečuje odborné, organizačné, administratívne, hospodárske a technické úlohy súvisiace s jeho činnosťou. Následne boli v priebehu roka 2019 vytvorené odborné, metodické a iniciatívne orgány, takzvané „sekcie”, pre oblasti identické s pôsobnosťou samosprávnych krajov, teda finančná, kultúrna, sociálna, dopravná, školská, zdravotnícka, energetická, regionálna a kohézna sekcia. Najnovšou je hospodárska sekcia. Združenie v novembri 2019 zorganizovalo premiérovú konferenciu na tému budúcnosti regionálnej samosprávy.

Združenie komunikuje s ostatnými organizáciami reprezentujúcimi samosprávy a nadviazala spoluprácu s Asociáciou krajov Českej republiky.

Členmi združenia SK 8 sú predsedovia samosprávnych krajov. Aktuálnym predsedom SK 8 je Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja. Podpredsedami SK 8 sú Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja a
Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja.

Jozef Viskupič, predseda SK 8 a trnavský župan

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW