SK 8 vznieslo pripomienky k zákonu o územnom plánovaní, podporuje presun kompetencií z okresných úradov

Publikované: 26.05.2021/ Aktualizované: 22.02.2022

SK 8 v tejto súvislosti uplatnilo 14 zásadných pripomienok k siedmim oblastiam návrhu nového zákona o územnom plánovaní, ktorý sa po schválení stane základným nástrojom samospráv pri plánovaní využívania svojho územia a regionálneho rozvoja.

„Navrhované zmeny sa týkajú stavebnej legislatívy, ktorej pôvodné znenie je 45 rokov staré. SK 8 zaujímalo predovšetkým znenie nového zákona o územnom plánovaní. Preto sme k jeho tvorbe pristúpili konštruktívne. Samosprávne kraje by v tejto oblasti mali prevziať časť kompetencií okresných úradov v sídle kraja. Konkrétne to znamená, že kraje budú záväzne posudzovať súlad plánu obce s plánom kraja, čo je logické a správne,“ uviedol predseda SK 8 a trnavský župan Jozef Viskupič.

Veľkou témou pre samosprávne kraje je tiež odstránenie takzvaných bielych miest. Napríklad v Banskobystrickom samosprávnom kraji nemá územný plán až 67 % všetkých obcí. To je výzva, ktorú je nevyhnutné riešiť. Má to samozrejme aspekt nedostatočného finančného zabezpečenia procesu obstarávania územnoplánovacej dokumentácie obcami, ale aj aspekt realizačný. Ambíciu návrhu zákona zaviesť nový druh územnoplánovacej dokumentácie, územný plán mikroregiónu, považuje SK 8 aj v tejto súvislosti za správnu. Samosprávnym krajom v spolupráci s obcami sa umožní spracovávať územný plán mikroregiónu zahŕňajúceho viacero obcí a riešiť tak potrebný rozvoj dotknutého územia.

V oblasti výstavby kraje nemajú a ani nežiadajú akékoľvek kompetencie. SK 8 za preto nezapojilo do medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona o výstavbe.

Jozef Viskupič, predseda SK 8 a trnavský župan

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW