Šopornanský fašanek 2019

Publikované: 10.03.2019/ Aktualizované: 21.02.2022
10. 3. 2019 – Galantské osvetové stredisko a obec Šoporňa zorganizovali 2. marca 2019 krásne podujatie viažuce sa k tradícii konca fašiangov – pochovanie basy. Vďaka obetavosti a zanietenosti ľudí, ktorí sa ľudovým tradíciám a zvykom dlhoročne venujú, má folklór v Šoporni a okolí vysokú umeleckú úroveň. Realizáciou veselého hudobno-folklórneho programu Šopornanský fašanek sa prispelo 

k oživovaniu tradícií a k ich opätovnému uvádzaniu do života miestneho a regionálneho spoločenstva. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE.
V poobedných hodinách sa podujatie začalo fašiangovým sprievodom so spevom a hudbou, do ktorého sa zapojio mnoho miestnych obyvateľov oblečených v tradičných krojoch i vyzdobených najrôznejšími maskami, presne ako sa na pravý fašiangový sprievod patrí.  V chladnejšom počasí každému dobre padlo chutné občerstvenie a teplé nápoje pri reštaurácii Pohoda. Po príchode fašiangového sprievodu na Rajčuru program pokračoval tancom masiek, kde sa predviedli deti, ale zaujímavými maskami prekvapili aj dospelí. Nasledovalo vyhodnotenie najkrajších masiek a odovzdávanie sladkých ocenení víťazom. K radostnej fašiangovej nálade v Šoporni prispeli svojimi vystúpeniami detský folklórny súbor Važinka, spevácka skupina Važina, mužská spevácka skupina Važinár, ľudová hudba Muzička 
a hudobná skupina MIX. Šopornanský fašanek vyvrcholil aktom pochovania basy, v rámci ktorého boli prednesené spevy popretkávané humornými textami typickými pre Šoporňanský región. Návštevníci si počas celého programu mohli pochutnávať na prvotriednych fašiangových dobrotách. Záver vydareného podujatia patril tanečnej ľudovej zábave, ktorú zabezpečil DJ Huxo.
Prostredníctvom folklórneho fašiangového pásma s hudbou a piesňami sa umožnilo verejnosti poznávať históriu nášho regiónu a prehĺbiť pozitívny vzťah k bohatému folklórnemu dedičstvu. Veselý fašiangový program spojil celú komunitu obyvateľov Šoporne a podporil tak dobré medziľudské vzťahy a spolunažívanie.
 
Tlačová správa: Galantské osvetové stredisko

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW