Spomienkové podujatie pri príležitosti 170. výročia Slovenského povstania meruôsmych rokov

Publikované: 17.10.2018/ Aktualizované: 21.02.2022

V piatok 12. októbra 2018 sa v meste Senica konalo Spomienkové podujatie pri príležitosti 170. výročia Slovenského povstania meruôsmych rokov, ktoré predstavovalo najvýznamnejšiu z akcií venovaných pamiatke meruôsmych rokov. Slávnostnú spomienku organizačne zabezpečili Trnavský samosprávny kraj, Mesto Senica, Záhorské osvetové stredisko Senica, Záhorská knižnica Senica a Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica.

Oslavy sa začali pietnym aktom kladenia vencov Čestnou strážou Ozbrojených síl Slovenskej republiky k Pomníku popravených 1848, nachádzajúcemu sa na Horných Surovinách neďaleko mesta Senica na mieste popravy čáčovského richtára Martina Bartoňa a jeho druhov. Po odznení štátnej hymny Slovenskej republiky, básne Bije zvon slobody v podaní recitátorky Dagmar Bollovej a zhudobnenej básne Jozefa Miloslava Hurbana Mládež slovenská nasledovalo sprístupnenie renovovaného Pomníka popravených 1848 symbolickým prestrihnutím pásky. Prítomným sa následne prihovorili primátor mesta Senica Branislav Grimm, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Oľga Nachtmannová a podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Pavol Kalman. Na záver zaznela na Horných surovinách hymnická pieseň Kto za pravdu horí, ktorú, rovnako ako predošlé piesne, zaspieval Komorný spevácky zbor Evanjelickej cirkvi a.v. v Senici.

Program osláv pokračoval presunutím sa slávnostného zhromaždenia na neďaleký cintorín v Senici k Pamätníku padlým 1848, ktorý je posledným miestom odpočinku Martina Bartoňa, Vojtecha Bemerta, Pavla Svatíka a Františka Kapitána – štyroch martýrov meruôsmych rokov. Po položení vencov Čestnou strážou Ozbrojených síl Slovenskej republiky, odznení štátnej hymny Slovenskej republiky, básne Mor ho! v podaní Miroslavy Císarovej sa prítomným prihovorili primátor mesta Senica Branislav Grimm, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Magdaléna Kuciaňová, štátna tajomníčka MŠVVŠ SR Oľga Nachtmannová, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Pavol Kalman a duchovným slovom sa prihovoril farár Evanjelickej cirkvi a.v. v Senici Juraj Ševčík. Na záver na cintoríne zaspieval Komorný spevácky zbor Evanjelickej cirkvi a.v. v Senici pieseň Kto mi dá sily.

Spomienkové podujatie obohatili sprievodné podujatia, ktorých spoločnou ústrednou témou boli práve meruôsme roky. Dopoludnia bola v Dome kultúry v Senici otvorená výstava s názvom Jozef Miloslav Hurban a hurbanovské povstanie vo výtvarnom umení, na ktorú nadviazala slávnostná akadémia, počas ktorej odznela prednáška historika Záhorského múzea v Skalici Richarda Dršku a prezentácia o popravenom čáčovskom richtárovi Martinovi Bartoňovi, ktorú uviedol Slavomír Bučák, predseda občianskeho združenia PRO Čáčov. Popoludní sa konala v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici prehliadka výstavy s názvom Meruôsme roky u nás, ktorá sprehľadňuje udalosti meruôsmych rokov z miestneho regionálneho pohľadu.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend