Stredná odborná škola elektrotechnická v Trnave má zmodernizované priestory a novú učebňu energetiky

Trnavská župa aj naďalej realizuje projekty na stredných školách v jej zriaďovateľskej pôsobnosti, ktorých cieľom je zvýšenie kvality výučby a zabezpečenie materiálno-technického vybavenia škôl. Slávnostné otvorenie zmodernizovaných priestorov na Strednej odbornej škole elektrotechnickej (SOŠE) v Trnave sa uskutočnilo v stredu 7. júna. Projekt bol realizovaný v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v objeme viac ako 1,3 milióna eur.

„Udržanie mladých talentov v Trnavskom kraji patrí medzi župné priority. Aj to je dôvod systematickej modernizácie a obnovy našich stredných škôl. Aktuálne bola vybudovaná špecializovaná učebňa energetiky so zameraním na tepelnú energiu, obnoviteľné zdroje a vodík. Zároveň bolo obnovené aj vybavenie internátu, čím sa zlepšila energetická hospodárnosť budovy. Som presvedčený, že zmodernizované priestory Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Trnave umožnia kvalitné vzdelávanie v súlade s potrebami praxe,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Prvou z častí obnovy Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Trnave bolo vybudovanie a vybavenie odbornej učebne energetiky, ktorá tvorí inovatívny priestor pre vzdelávanie študentov, ako i budovanie odborných kapacít v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v prostredí stredného odborného vzdelávania a celoživotného vzdelávania. Ďalšia časť projektu bola zameraná na modernizáciu materiálno-technického vybavenia internátu, ktorá zahŕňala výmenu výťahov a okien. V rámci projektu bolo zabezpečené aj zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy internátu prostredníctvom inštalácie termoregulačných hlavíc v celej budove.

„Projekt na našej strednej škole bol zameraný na rozvoj odbornej prípravy v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Samotná učebňa sa bude používať na vyučovanie a vysvetľovanie energetických stratégií, na zlepšenie nakladania s energiami existujúcich budov smerom k znižovaniu emisií CO2 a aj  využívaniu vodíka. Verím, že moderné odborné pracovisko zlepší rozvoj kľúčových zručností študentov a zvýši záujem mladých ľudí o štúdium na našej škole,“ doplnila riaditeľka SOŠE Trnava Iveta Bakičová s tým, že sa zároveň otvára a dáva do prevádzky aj cvičný polygón vysokého a nízkeho napätia.

Zdroje z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), okrem SOŠ elektrotechnickej v Trnave získala napríklad aj Stredná odborná škola technická v Galante, ktorá vytvorila projekt „Kvalitné odborné vzdelávanie pre potreby automobilového priemyslu a strojárstva v Galante“. Vďaka tomu boli zrekonštruované budovy školy a bolo zakúpené potrebné vybavenie odborných učební pre študentov a pedagógov.

Zoznam škôl, ktoré využili možnosť získať finančné prostriedky z eurofondov:

 • Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave
 • Stredná odborná škola strojnícka v Skalici
 • Stredná priemyselná škola stavebná D.S. Jurkoviča v Trnave
 • Stredná odborná škola elektrotechnická v Trnave
 • Stredná odborná škola technická v Galante
 • Stredná odborná škola elektrotechnická v Gbeloch
 • Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách v Senici
 • Stredná zdravotnícka škola v Trnave
 • Stredná odborná škola technická v Hlohovci
 • Stredná zdravotnícka škola v Skalici
 • Stredná odborná škola technická v Piešťanoch
 • Spojená škola v Holíči
 • Spojená škola v Rakoviciach
 • Hotelová akadémia Ľ. Wintera v Piešťanoch
 • Stredná odborná škola automobilová v Trnave

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW