Stredné školy v pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja sú pripravené na otvorenie školského roka 2020/2021

Publikované: 28.08.2020/ Aktualizované: 22.02.2022
Začiatok školského roka je ovplyvnený koronovírusom, ktorý tu stále je a musíme s ním žiť. Našim prvoradým cieľom je bezpečnosť žiakov a všetkých zamestnancov našich škôl.

Aktuálna situácia, pokiaľ ide opatrenia:
o     ministerstvo školstva vydalo pre všetky školy manuál odporúčaných opatrení
o     Naše školy sa tohto manuálu budú držať, kým neprídu ďalšie záväzné usmernia
o     Zároveň sme viazaní nariadeniami hlavného hygienika

Najdôležitejšie opatrenia: 
-    Nosenie rúšok bude pre žiakov povinné prvé dva týždne školského roka
-    Pri vstupe do budovy bude k dispozícii dezinfekčný prostriedok
-    Skracujeme  vyučovanie na 30 min, ako aj  prestávky medzi vyučovacími hodina
-    V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie
-    Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne
-    Školské jedálne ostávajú zatvorené – z dôvodu, aby sme zabezpečili „nemiešania sa“ žiakov rôznych tried
-    Pre učiteľov sme zabezpečili ochranné štíty, 
-    Všetkým školám sme doručili 5 tis. látkových ochranných rúšok, ako rezerva
-    Zabezpečujeme pre naše školy žiariče

Školské internáty
o    Školský internát vyčlení na začiatku školského roka jednu miestnosť pre ubytovaných žiakov s trvalým pobytom na území SR, u ktorých je nariadená okamžitá izolácia na nevyhnutne potrebný čas.
o    Školský internát vyčlení na začiatku školského roka potrebný počet miestností pre ubytovaných žiakov s trvalým pobytom mimo územia SR, u ktorých je nariadená okamžitá izolácia, určenú na ich izoláciu na nevyhnutne potrený čas.
o    Školské internáty oddelí priestory, kde sú ubytovaní žiaci, od priestorov, kde sú ubytované iné osoby. V spoločných priestoroch v častiach, kde sú ubytované iné osoby, zabezpečí germicídne lampy.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW