Stretnutie vojnových veteránov v Piešťanoch

Publikované: 12.12.2013/ Aktualizované: 21.02.2022
12.12.2013

V sobotu sa v Piešťanoch uskutočnilo prvé celoslovenské stretnutie členov Únie vojnových veteránov  Slovenskej republiky. V rámci stretnutia sa uskutočnil aj medzinárodný workshop na tému:  „Spolupráca vojnových veteránov v strednej Európe na príprave manuálu dobrej praxe". Účastníkmi stretnutia boli aj vojnoví veteráni z Poľskej a Českej republiky.  V tomto roku si vojnoví veteráni z mierových misií na Slovensku pripomenuli 20. výročie vyslania prvého kontingentu mierových síl pod záštitou OSN zo samostatnej Slovenskej republiky do vojnového konfliktu v krajinách bývalej Juhoslávie. Na stretnutí vystúpili predstavitelia Ministerstva obrany, Ozbrojených síl SR, primátor mesta Piešťany, zástupca TTSK a ďalší hostia. Pri tejto príležitosti Prezident Únie vojnových veteránov SR plk. v. v. Ing. Pavel Marko, spolu s prvým veliteľom slovenského ženijného práporu v UNPROFOR v Chorvátsku a čestným prezidentom ÚVV SR  plk. v. v. Ing. Ľubomírom Kolenčíkom,  ocenili Pamätnou medailou ÚVV SR za podporu a rozvoj  tradícií hnutia vojnových veteránov  Ing. Juraja Smatanu CSc., Ing. Tibora Mikuša, PhD., plk. v. v. MUDr. Jerzsy  Banacha (Poľsko) a Ing. Karla Černocha  (ČR). V nedeľu 29.9.2013 sa uskutočnil 3. ročník Pochodu vďaky na počesť padlým obetiam boja za mier, slobodu a demokraciu po trase Piešťany – Havran a späť.

Jozef Behul

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend