Strunobranie 2019 v Galante

Publikované: 28.05.2019/ Aktualizované: 21.02.2022
28. 5. 2019 – Galantské osvetové stredisko bude v rámci podpory hudobného umenia v roku 2019 za Trnavský kraj realizátorom krajskej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov pod názvom Strunobranie. Krajská postupová súťaž sa uskutoční v nedeľu 2. júna 2019 na nádvorí neogotického kaštieľa v Galante. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia 2019, ktorý je aj hlavným partnerom podujatia. Súťaž umožňuje prezentovať a konfrontovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti neprofesionálnych hudobných zoskupení a sólistov so žánrovým zameraním na populárnu hudbu. Má snahu podchytiť nadaných hudobníkov a spevákov a vytvoriť im priestor na verejnú prezentáciu. Zámerom súťaže je motivovať najmä mladých ľudí k vlastnej tvorbe, podporiť a ďalej rozvíjať ich umeleckú a koncertnú činnosť. Cieľom podujatia je usmerniť a zhodnotiť hudobnú a interpretačnú úroveň súťažiacich, odborne posúdiť umeleckú úroveň hry na hudobných nástrojoch, úroveň speváckych výkonov a úroveň vlastnej autorskej tvorby. Súčasťou podujatia bude odborný seminár. Súťažná prehliadka umožňuje najlepším neprofesionálnym hudobným skupinám a sólistom v SR koncertovať pred odborníkmi i širokou verejnosťou, čo napomáha zvyšovať ich umeleckú úroveň. 

Tlačová správa: Galantské osvetové stredisko

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend