Študent Máté Eke dosiahol úspechy v matematických súťažiach

Publikované: 20.05.2019/ Aktualizované: 21.02.2022

20. 5. 2019 – Máté Eke, študent Strednej odbornej škola Stavebnej Gyulu Szabóa v Dunajskej Strede sa v školskom roku 2018/2019 zúčastnil na viacerých matematických súťažiach, na ktorých zožal veľké úspechy.

Máté sa zúčastnil nasledujúcich podujatí:

  • 15. januára 2019 Matematická olympiáda, krajské kolo, 2. miesto
  • 10. – 12. februára 2019 Hornozemská maďarská matematická súťaž, hornozemské 2. miesto, úhrnné 3. miesto
  • 15. februára 2019 Matematická súťaž Ilony Zrínyi, župné kolo, 1. miesto
  • 21. marca 2019 Medzinárodná matematická súťaž „Kenguru"
  • 24. – 27. marca 2019 Matematická olympiáda, štátne kolo, 19-21. miesto
  • 12. – 14. apríla 2019 Matematická súťaž Ilony Zrínyi, štátne kolo, 1. miesto
  • 24. – 28. apríla 2019 Medzinárodná maďarská matematická súťaž, 9. miesto, 3. cena
Pre médiá porozprával o svojich dosiahnutých výsledkoch, zážitkoch a dojmoch z dní strávených na týchto súťažiach Podľa jeho slov sa podľa štátov mení štýl súťaží, koncept úloh a aj to, že na ktorej tematike je dôraz.
V súvislosti s Matematickou súťažou Ilony Zrínyi spomínal určité chyby, ktoré sa vyskytli pri starostlivosti o študentov, ktorých počet dosiahol niekoľko stoviek – tu sa objavili určité ťažkosti, pretože ubytovanie študentov sa dalo uskutočniť na viacerých miestach. Táto bola jediná súťaž, kde študenti gymnázií a stredných odborných škôl boli rozdelení do dvoch kategórií.
Medzi 24. a 28. aprílom 2019 bola organizovaná Medzinárodná maďarská matematická súťaž v Sedmohradsku v meste Marosvásárhely. Máté bol veľmi spokojný s organizáciou, páčilo sa mu, že mohol navštíviť také mesto, kde sa nachádza aj atrakcia z oblasti matematiky – v tomto meste pracovali Bolyaiovci. Na tejto súťaži sa stretol s inými predpismi ako na ostatných: súťažiaci tu mali možnosť apelácie, keď sa domnievali, že sa vyskytli nejaké nedostatky v bodovaní. Podľa apelácie sa počet bodov mohol pohybovať pozitívnym i negatívnym smerom.
Máté prezradil, že medzi súťažiacimi je dobrý vzťah, členovia ich tímu sú už na seba zvyknutí a stretnutia im dávajú možnosť na to, aby sa mohli od ostatných niečo naučiť.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend