Štúdium na strednej škole v Kanade

Publikované: 31.10.2019/ Aktualizované: 21.02.2022

V stredu 23.10.2019 sa vybrané triedy Gymnázia M. R. Štefánika v Šamoríne zúčastnili prednášky ohľadom štúdia na strednej škole v zahraničí. Na úvod p. Betušová porozprávala o hlavných dôvodoch, prečo slovenskí stredoškoláci sa rozhodnú absolvovať časť štúdia na zahraničnej strednej škole.

Samozrejme, v prvom rade ide o lepšie osvojenie si cudzieho jazyka – hlavne rozprávania, ale nemenej dôležitý je fakt, že študenti v zahraničí získajú samostatnosť, sebadôveru, kozmopolitizmus a osobné kontakty.

Hlavným moderátorom bol Mitch z Kanady, ktorý nám priblížil možnosti štúdia v kanadskej provincii Nova Scotia cez NSISP (Nova Scotia International Student Program). Svoju prezentáciu - veľmi peknou a zrozumiteľnou kanadskou angličtinou - odštartoval zverejnením umiestnenia kanadského školského systému v nezávislých testovaniach (PISA atď.), v ktorých sa Kanada pravidelne umiestňuje v prvej trojke. Krátke video rozhovorov so študentmi tohto programu a zábery zo stredných škôl boli naozaj vábivým prvkom prednášky.

Ďalším veľmi pozitívnym prvkom kanadských stredných škôl je zameranie na prax. Povinné sú predmety ako matematika, angličtina, prírodovedný predmet, predmet obsahujúci históriu alebo reálie Kanady a umelecky zameraný predmet. Popri bežných predmetoch ponúkajú kanadské stredné školy aj špecializované predmety ako napríklad právo, ekonómia, masmediálne štúdiá, medzinárodné štúdiá, grafický design, programovanie, web design, herectvo, kreatívne umenie, a mnoho ďalších.

Zahraniční študenti si môžu vybrať dĺžku štúdia po dobu jedného semestra (5 – 6 mesiacov), 2 semestrov (10 mesiacov). Na niektorých kanadských stredných školách je možné aj maturovať a získať diplom v súlade s požiadavkami regionálnych riadiacich orgánov ministerstva školstva.

Pre študentov, ktorí nechcú vynechať vyučovanie na slovenskej strednej škole, existuje aj ponuka jazykových kurzov počas letných prázdnin.

„Nové poznatky dokážu študenti veľmi rýchlo absorbovať a analyzovať. Takýto pobyt spravidla ujasní ich budúci život. Stávajú sa z nich ambiciózni ľudia, ktorí presne vedia, čo chcú v budúcnosti robiť," myslia si v agentúre, ktorá sprostredkúva štúdium na strednej škole v zahraničí.

Štúdium na strednej škole je pre študentov zároveň prípravou na vysokoškolské štúdium v zahraničí.

A ešte jedno dôležité upozornenie zo skúsenosti agentúr: o štúdium na zahraničnej strednej škole musí mať záujem predovšetkým študent, a nielen jeho rodičia.

Ďalšie užitočné informácie nájdete na :

https://nsisp.ca/

https://www.dadteam.sk/studium-v-zahranici-studium-na-strednych-skolach/kanada/

 

Mgr. Linda Mókusz Hombauer

Gymnázium M. R. Štefánika v Šamoríne

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend