Technická škôlka

Publikované: 27.09.2018/ Aktualizované: 21.02.2022

Odbor školstva, vedy, výskumu a regionálneho rozvoja Úradu TTSK organizoval dňa 25.9.2018 v aule SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 6, Trnava  prezentáciu akreditovaného programu s názvom „Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní".  

Projekt tzv. „Technická škôlka" sa plánuje realizovať v rámci zavedenia integrovaného systému vzdelávania v Trnavskom kraji. Prezentácie sa zúčastnili pozvaní riaditelia resp. učitelia databázou vybraných ZŠ a MŠ v územnej pôsobnosti Trnavského kraja, ktorým bol predstavený model fungovania tzv. „Technickej škôlky" a odprezentované praktické poznatky a skúsenosti z tohto projektu p. PaedDr. Vierou Grohovou, riaditeľkou Spojenej školy, Letná 34, Poprad.

V projekte „Technická škôlka" sa hravou formou primeranou vekovým možnostiam detí podporuje a rozvíja technické myslenie, tvorivosť, manuálna zručnosť a komunikačné zručnosti.

 

Zúčastnení riaditelia/učitelia MŠ boli zároveň oboznámený s možnosťou  kontinuálneho vzdelávania s názvom Technikou hrou pre učiteľov materských škôl, ktoré je naplánované na január 2019 a bude ho realizovať Štátny pedagogický ústav v Bratislave. Hlavný cieľ aktualizačného vzdelávania je prehĺbenie, rozvíjanie a rozširovanie odborných a pedagogických vedomostí a zručností pedagogických zamestnancov, ktoré sa viažu na témy z oblasti techniky v rámci vybraného obsahu vzdelávacej oblasti Človek a svet práce Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2016). Vzdelávanie, realizované prezenčnou formou v celkovom počte 40 hodín, bude pozostávať z teoretickej časti (10) hodín a praktickej časti (30) hodín.

Po úspešnom ukončení vzdelávania bude absolventom priznaných 10 kreditov.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW