Tematické cesty

Publikované: 12.04.2017/ Aktualizované: 21.02.2022

Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a záujmovým združením Slovenský Dom Centrope, ktorého sú oba kraje členom, realizuje projekt  „Rozvoj tematických ciest v bratislavskom a trnavskom kraji ako produkt cestovného ruchu".

Rozvoj tematických ciest, ako jeden z produktov cestovného ruchu, vedie k rozvoju územia  zvyšovaním jeho atraktívnosti, podpore miestnej identity a kultúry, zachovaniu hmotného aj nehmotného kultúrneho dedičstva a podpore miestnej ekonomiky so zachovaním trvalo udržateľného rozvoja. Občanov vedie k spoznávaniu kultúry a hodnôt, zdravému životnému štýlu a relaxu, čo prispeje k zvyšovaniu krátkodobej návštevnosti (víkendová) v regióne, a to zosieťovaním partnerov a stálym zlepšovaním turistických služieb a infraštruktúry.

Cieľom projektu je vytvorenie komplexných podkladových materiálov pre vytváranie produktov cestovného ruchu – tematických ciest.

Podklady sú nevyhnutnou prípravnou fázou pre tvorbu tematickej cesty „Šľachtické rody Pálffy a Esterházy„. Realizácia sa očakáva prostredníctvom projektu v rámci programu INTERREG V-A, cezhraničná spolupráca SK-AT v najbližších dvoch rokoch.

Projekt je podporený z grantovej výzvy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Začiatok realizácie projektu je január 2017 a jeho ukončenie je naplánované na október 2017. 

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW