Trnavská župa spustila tretí ročník participatívneho rozpočtu na stredných školách. Zapojilo sa 43 škôl.

Publikované: 14.03.2024/ Aktualizované: 15.03.2024

Szöveg megjelenítése magyar nyelven

Trnavský samosprávny kraj otvoril tretí ročník participatívneho rozpočtu na stredných školách, s cieľom zapojiť študentov do rozhodovania o dianí vo svojom okolí. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo 43 župných stredných škôl, čo je o 8 viac ako v predchádzajúcom roku. Trnavská župa poskytne na realizáciu víťazných nápadov každej zo zapojených škôl 1.000 eur.

Na podporu občianskej spoločnosti vynakladáme maximálne úsilie, napríklad prostredníctvom systému dotácií a grantov. Po vzore úspešného participatívneho rozpočtu trnavskej župy s názvom Tvoríme kraj, sme sa pred dvoma rokmi rozhodli vytvoriť obdobný projekt aj pre stredoškolákov. Prvé dva ročníky potvrdili záujem mladých ľudí zapájať sa do občianskeho života, o čom svedčí aj narastajúci trend prihlásených škôl. Doteraz sme úspešne zrealizovali takmer 70 projektov, a tento rok ich plánujeme navýšiť o minimálne ďalších 43. Víťazné návrhy podporíme a pre každú zo zapojených škôl trnavská župa vyčlenila sumu 1.000 eur. Vnímame chuť a motiváciu mladých ľudí, ktorí zodpovedne pristupujú k zlepšovaniu svojho okolia. Je to skvelým signálom, že aj študentom záleží na veciach verejných,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Školský participatívny rozpočet umožňuje študentom spolupodieľať sa na komunitnom živote, ponúka im tiež príležitosť rozhodovať sa a prijímať zodpovednosť. V každej škole môžu študenti navrhnúť projekty, za ktoré bude následne možné hlasovať a víťazné projekty budú s finančnou podporu župy vo výške maximálne 1.000 eur aj realizované. Na úvodnom stretnutí, ktoré zorganizovala župa sa zúčastnilo vyše deväťdesiat zástupcov zo 42 župných stredných škôl, ktorým bol predstavený koncept participatívneho rozpočtovania, ako aj novinky aktuálneho ročníka.

Okrem projektov, ktorých zámerom je zlepšiť prostredie svojej školy, môžu študenti navrhnúť aj projekty zamerané na pomoc komunitám v okolí školy. V minulom ročníku bol takýto projekt zrealizovaný napríklad na Strednej zdravotníckej škole v Skalici. Do školskej telocvične boli zakúpené športové a rehabilitačné pomôcky aj posilňovacia stroje. Tie okrem študentov a zamestnancov školy môžu využívať aj deti a seniori z partnerských organizácií. Prenosné pomôcky slúžia aj na spestrenie animačných programov pre klientov v domácich zariadeniach, ktoré sú navštevované študentmi školy.

Na Gymnáziu Janka Matúšku v Galante sa študenti vďaka participatívnemu rozpočtu tešia z kompletnej výbavy na florbal, sedacích vakov či nových zrkadiel. Na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Trnave majú zase nový kvetinový záhon pri školskom internáte.

Zoznam zapojených škôl:

 1. Obchodná akadémia, Senica
 2. Stredná odborná škola elektrotechnická, Trnava
 3. Spojená škola, Hlohovec
 4. Gymnázium M. R. Štefánika, Šamorín
 5. Stredná odborná škola automobilová, Trnava
 6. Stredná priemyselná škola dopravná, Trnava
 7. Gymnázium Z. Kodálya s VJM, Galanta
 8. Gymnázium Janka Matúšku, Galanta
 9. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trnava
 10. Obchodná akadémia, Trnava
 11. Gymnázium Imre Madácha s VJM, Šamorín
 12. Gymnázium F. V. Sasinka, Skalica
 13. Gymnázium Jána Hollého, Trnava
 14. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Trnava
 15. Gymnázium Ladislava Novomeského, Senica
 16. Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec
 17. Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové
 18. Stredná odborná škola technická, Galanta
 19. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Piešťany
 20. Spojená škola, Rakovice
 21. Obchodná akadémia, Veľký Meder
 22. Stredná zdravotnícka škola, Trnava
 23. Stredná odborná škola elektrotechnická, Gbely
 24. Stredná zdravotnícka škola, Skalica
 25. Stredná priemyselná škola technická, Trnava
 26. Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany
 27. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťany
 28. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Galanta
 29. Stredná priemyselná škola stavebná D. S. Jurkoviča, Trnava
 30. Stredná odborná škola technická, Dunajská Streda
 31. Gymnázium Vojtecha Mihálika, Sereď
 32. Gymnázium Ladislava Dúbravu, Dunajská Streda
 33. Stredná odborná škola technická, Piešťany
 34. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, Senica
 35. Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Piešťany
 36. Obchodná akadémia, Sereď
 37. Stredná odborná škola strojnícka, Skalica
 38. Spojená škola, Stredná športová škola Jozefa Herdu a Gymnázium, Trnava
 39. Spojená škola, Holíč
 40. Stredná odborná škola technická, Hlohovec
 41. Stredná zdravotnícka škola, Dunajská Streda
 42. Spojená škola, Gyulu Szabóa, Dunajská Streda
 43. Spojená škola, Dunajská Streda

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW